Huisstijl

Binnen de communicatiestrategie van gemeente en ocmw Staden hoort een huisstijl. Een stijl die past bij de eigenheid van onze gemeente. Met logo, label, vaste kleuren, hetzelfde lettertype, … pogen we bij te dragen tot een mooie,uniforme en herkenbare visuele stijl. 

Logo

Het veelzijdig karakter van de gemeente Staden is een opvallend kenmerk en wordt benadrukt door het logo door te kiezen voor een typografisch logo. De eerste letter van Staden werd uitvergroot en 'in the picture' geplaatst door middel van het groot en schuin en in een vlak te plaatsen. Op termijn dient dit een op zichzelf staand symbool voor het bestuur te worden. De 'S' staat voor:

  • Open...omdat Staden voor zijn inwoners open en toegankelijk wil zijn, waar ruimte is voor dialoog.
  • 'S' straalt dynamiek uit.
  • 'S' is een 'stevige S' want Staden staat stevig in haar schoenen.

Andere overheden, verenigingen en organisatoren mogen het logo gebruiken voor informatie- en promotiemateriaal dat wordt aangemaakt in het kader van een samenwerkingsverband met het gemeentebestuur Staden mits toelating. Indien je hiervoor toelating wenst, dient u een e-mail te versturen naar communicatie@staden.be die de toelating bevestigd door het aanleveren van het logo. Bij gebruik van het logo moet de huisstijl steeds gerespecteerd worden.

Baseline

'Gedreven vooruit' zo luidt de baseline van Staden. Het duidt op het vernieuwde elan waar het gemeente- en ocmw-bestuur voor staan. Samen, met de inwoners, wil het bestuur op een gedreven manier 'vooruit' gaan. Dit is gelinkt aan de visie van de gemeente die werd ontwikkeld: 'toekomst in handen van jonge gezinnen en ondernemers. Stimuleren engagement burger. Ontmoeting en verdraagzaamheid.'

Kleuren

Het logo maakt gebruik van de kleuren blauw en groen:

  • Groen benadrukt het agrarische, het groene karakter van onze gemeente.
  • Blauw staat voor bedrijvigheid, optimisme die we als gemeente uitdragen. 
Huisstijl

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 00
e-mail

Deel deze pagina