Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Huisstijl

Binnen de communicatiestrategie van gemeente en OCMW Staden hoort een huisstijl. Een stijl die past bij de eigenheid van onze gemeente. Met logo, label, vaste kleuren, hetzelfde lettertype … dragen we bij tot een mooie, uniforme en herkenbare visuele stijl. 

Logo

Het veelzijdig karakter van de gemeente Staden is een opvallend kenmerk en wordt benadrukt door het logo door te kiezen voor een typografisch logo. De 'S' staat voor:

 • open, omdat Staden voor zijn inwoners open en toegankelijk wil zijn, waar ruimte is voor dialoog;
 • dynamiek;
 • stevig, want Staden staat stevig in haar schoenen.

Logogebruik

Het gemeentebestuur ontwikkelde een logo 'met steun van' voor alle initiatieven die steun genieten, onder welk vorm dan ook (bv. financieel of logistiek), maar waarin het gemeentebestuur geen initiatiefnemer is. Zo is het duidelijk voor de inwoners welke initiatieven vanuit de gemeente komen en welke vanuit een andere overheid, vereniging of organisator. Het logo kan je terugvinden onder 'Downloads'. Bij het gebruik van het logo hou je rekening met:

  • kleurgebruik - naast het basislogo in quadri (vierkleurendruk) is er ook een zwart-wit logo beschikbaar. Gelieve het quadri logo steeds op een witte ondergrond te gebruiken voor de leesbaarheid;
  • vorm - er worden geen aanpassingen (bv. kleur, tekst, vervorming, outline, effecten, roteren, gekleurde achtergrond ...) doorgevoerd;
  • grootte - het logo mag een minimumgrootte hebben van 25 mm breed en 10,5 mm hoog.

Het algemene logo van de gemeente, dus niet het logo 'met steun van', mag enkel gebruikt worden voor projecten waar het gemeentebestuur Staden initiatiefnemer is. Vraag daarom steeds vooraf toestemming. Dat kan door een mail te sturen naar communicatie@staden.be die de toelating bevestigd door het aanleveren van het logo. Bij gebruik van het logo moet je de huisstijl steeds respecteren.

Baseline

'Gedreven vooruit' zo luidt de baseline van Staden. Het duidt op het vernieuwde elan waar het gemeente- en OCMW-bestuur voor staan. Samen, met de inwoners, wil het bestuur op een gedreven manier 'vooruit' gaan. Dit is gelinkt aan de visie van de gemeente die werd ontwikkeld: 'toekomst in handen van jonge gezinnen en ondernemers. Stimuleren engagement burger. Ontmoeting en verdraagzaamheid.'

Kleuren

Het logo maakt gebruik van de kleuren blauw en groen:

 • Groen benadrukt het agrarische, het groene karakter van onze gemeente.
 • Blauw staat voor bedrijvigheid, optimisme die we als gemeente uitdragen. 

E-loket

 • Jouw foto in onze campagnes - inschrijving

  Formulier