Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Sociaal tarief kinderopvang De Paddestoel

Wie gebruik maakt van de buitenschoolse kinderopvang kan in bepaalde gevallen recht hebben op een sociaal tarief. Bijvoorbeeld wanneer je het als ouder financieel moeilijk hebt en je kinderopvang nodig hebt omwille van je werk. Mogelijk heb je recht op een individueel verminderd tarief voor kinderopvang. 

Voorwaarden

Het krijgen van of het behoud van een tewerkstelling moet bevorderd worden door het sociaal tarief van de kinderopvang. We verwachten dat jij en je partner voldoende inspanningen leveren om te werken, een opleiding te volgen of een andere zinvolle activiteit te doen. Jullie inspanningen zijn beslissend bij het sociaal onderzoek.

De sociale dienst kan in uitzonderlijke situaties een afwijking van voorwaarde tewerkstelling aanvragen en de noodzaak tot buitenschoolse opvang hierbij aantonen. (bv wegens psychische problematiek, opvoedingsmoeilijkheden,…)

Hoe aanvragen

Het sociaal tarief kan aangevraagd worden bij de dienst Welzijn door middel van een socio-financieel onderzoek, door de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang aan de dienst Welzijn of door jezelf. 

De genomen beslissing is 1 jaar geldig met telkens een einde op 30 juni van het lopende jaar en dient telkens opnieuw te worden aangevraagd.

Regelgeving

Het reglement voor het sociaal tarief voor buitenschoolse kinderopvang kan je op deze website terugvinden.

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart of verblijfsdocument

  • Inkomstenbewijzen: loonbrieven, bewijs werkloosheids- of ziekte-uitkering, …

  • Bewijzen van uitgaven: huur, energiekosten, leningen, schulden …

  • Attest van activering: inschrijvingsbewijs inburgeringstraject, opleiding VDAB, …

Kostprijs

Het sociaal tarief is een vermindering van de dagprijs van de kinderopvang tot 50%.

knutselwerken in BKO Staden

Openingsuren & contact

Welzijn

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 03
e-mail

Deel deze pagina