Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Subsidie voor gescheiden afvoersysteem

Bedrag

Fluvius geeft u een premie voor het aanleggen van een gescheiden afvoersysteem.

De premie bedraagt maximum 400 euro en bestaat uit 2 delen:

  • Een forfaitair bedrag van 200 euro betaald voor de aanleg van het gescheiden afvoersysteem. Om dit forfaitair bedrag te kunnen ontvangen, moet er minimum 1 betalingsbewijs worden voorgelegd.
  • Een premie van 50% van de bewezen kosten en dit met een maximum van 200 euro.

Voorwaarden

  • De premie is alleen geldig voor bestaande particuliere woningen, indien de bouwvergunning werd verleend vóór 1 februari 2005.
  • Voor de premie leg je minimum één factuur voor die betrekking heeft op de uitgevoerde werken met vermelding van de gebruikte materialen en het plaatsingsadres.
  • De installatie heeft een permanent karakter en heeft een afvalwaterafvoerleiding (gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) tot aan de rooilijn die grenst aan de openbare riolering.
  • De aanvraag tot het bekomen van een premie moet schriftelijk gebeuren en kan slechts éénmaal per woning of lokaal toegekend worden.
  • Al de voorwaarden vind je terug op de website van Fluvius.

Aanvraag

 Aanvullende subsidie

De gemeente geeft een aanvullende subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen. 
De premie bestaat uit twee delen:

  • 200,00 euro voor het werk (eigen werk of werk aannemer)
  • 50 % van de bewezen materiaalkost met een maximum van 200 euro.

De uitbetaling gebeurt automatisch nadat de afkoppeling technisch en administratief werd goedgekeurd door Fluvius.

www.bloggen.be

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina