Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Aanleg groenscherm voor bedrijven

De stedenbouwkundige verordening nummer 3, integratie van bedrijfsgebouwen in het landschap, is van toepassing voor alle aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfsgebouwen.

Volgende gebouwen zijn onderworpen aan de verordening en moeten afgeschermd worden met een groenscherm bestaande uit streekeigen boom – en struiksoorten: 

  • varkens- en pluimveestallen
  • landbouw- en industriële loodsen en rundveestallen
  • serres
  • mestvaalt, schuilhokken en sleufsilo's.

Deze verordening heeft tot doel nieuwe bedrijfsgebouwen te integreren in een zowel bebouwde als onbebouwde omgeving en is van toepassing voor alle aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfsgebouwen. Een nieuw bedrijfsgebouw moet zowel harmonisch opgenomen worden in het omringend landschap als in harmonie zijn met de bijhorende andere bebouwing.

E-loket