Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Aanpassingen voetpaden en overwelven grachten

Toepassingsgebied van het reglement

 1. Aanpassingen van het openbaar domein, bijvoorbeeld aanpassen van oprit, borduren, voetpaden,…
 2. Het overwelven van baangrachten
 3. Afhandelen van schadegevallen aan het openbaar domein
 4. Aanpassingen aan het openbaar domein in geval van verkavelings- en omgevingsvergunningen

1. Aanpassingen aan het openbaar domein

Het reglement is van toepassing op individuele vragen van particulieren of bedrijven waarbij het openbaar domein moet aangepast worden.  Deze aanvragen vallen buiten het reguliere onderhoud aan het openbaar domein of vernieuwing van straten.  Dit soort werken is steeds voor rekening van de gemeente.

Er worden volgende aanvragen onderscheiden:
 • Aanvragen waarbij oppervlakte <= 15 m²:
  • - 50% ten laste aanvrager EN
  • - 50% ten laste van gemeente
 • Aanvragen waarbij oppervlakte > 15 m²:
  • eerste 15 m² zie hierboven EN
  • alles boven 15 m²: 100% ten laste van aanvrager

2. Inbuizen van baangrachten

Grachten spelen een  grote rol in het bergen en infiltreren van regenwater. Ze hebben ook een ecologische functie. Het dempen, inbuizen of overwelven ervan kan afvoerings- en infiltratieproblemen veroorzaken en het lokale waterbeheerstelsel verstoren.  Daarom is het inbuizen van baangrachten gereglementeerd.

Er worden verschillende types aanvragen onderscheiden:

A. Nieuwe inbuizingen of uitbreiding bestaande inbuizing

Voor dergelijke vragen zijn steeds een omgevingsvergunning nodig, binnen de vergunningsprocedure wordt de aanvraag afgetoetst tegenover de provinciale verordening baangrachten en wordt er advies van Fluvius ingewonnen.   De standaardbreedte van een overwelving bedraagt 5 meter. Er zijn uitzonderingen voor bedrijfsdoeleinden mogelijk.

1/ In geval van  een eerste en enige perceelsovergang ifv nieuwbouw, verbouwing of akkerland, staat Fluvius in voor 100% van de kosten voor de eerste 5 meter. Indien een lengte van meer dan 5 meter vergund is, zijn de optellende meters te betalen via Fluvius.

2/ In geval van uitbreiding van een bestaande inbuizing ifv nieuwbouw, verbouwing of akkerland, staat de gemeente in voor aanleg. Retributie is 100% ten laste van de aanvrager, dit volgens de tarifering in retributiereglement.

B.  Herstellen bestaande inbuizingen

In deze gevallen is geen omgevingsvergunning vereist, er wordt enkel de bestaande toestand hersteld. 

1/ In geval van een inbuizing als perceelsovergang in functie van woning, bedrijf of akkerland.  50% van de kost is ten laste van de aanvrager dit volgens tarifering in retributiereglement.

2/ In geval van een inbuizing in functie van uitwijkstrook, parkeergelegenheid (mobiliteitsredenen), de gemeente draagt voor 100% de herstelkosten.

C. Verwijderen van inbuizingen

Het verwijderen van bestaande inbuizingen wordt gratis door de gemeente uitgevoerd. Recupereerbare buizen komen terug naar de eigenaar.

3. Schadegevallen

Heb je schade veroorzaakt aan het openbaar domein, meldt dit steeds. De afhandeling van de kosten voor het herstellen van de schade gebeurt volgens vastgelegde tarieven in het reglement.

Procedure 

Richt je aanvraag aan de dienst wonen en omgeving via:  ruimte@staden.be.

Een deskundige van de dienst komt ter plaatse voor een technisch bezoek. Er zal advies over de mogelijkheden, procedure en de prijs worden verleend.

Na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen en betaling van de verschuldigde bijdrage door de aanvrager, worden de werken uitgevoerd.  Werken aan het openbaar domein worden steeds door de gemeente uitgevoerd, of door een aannemer in opdracht van de gemeente of Fluvius uitgevoerd.

4. Aanpassingen aan het openbaar domein in geval van verkavelings- en omgevingsvergunningen

Indien het openbaar domein moet aangepast worden naar aanleiding van een bouwproject zijn de tarieven in bijgaand reglement van toepassing. Indien bijvoorbeeld een voetpad moet aangelegd worden of een borduur aangepast, naar aanleiding van een nieuwbouw of verbouwing, komt een deskundige van de dienst wonen en omgeving ter plaatse. De deskundige brengt de aanpassing in kaart. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en na betaling voert de gemeente de werken uit.  

Retributiereglement voetpaden vanaf 1 januari 2023

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
 • Gepubliceerd op 27 december 2022

E-loket

 • Vrijgave bankwaarborg - aanvraag (voetpadreglement)

  Formulier
Voetpad

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina