Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Sociaal-pedagogische premie

Ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een handicap op zich nemen, kunnen een premie krijgen.

Voorwaarden

  • De aanvrager en het kind/persoon met een handicap dienen op 1 januari van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • De aanvrager is geen professionele opvoeder.

De sociaal pedagogische toelage wordt toegekend aan gezinnen waarvan de moeder en/of vader de verzorging en opvoeding op zich nemen van een kind met een beperking. De toelage kan ook worden uitbetaald aan de gezinnen waarvan een ander lid dan de moeder en/of vader voor de verzorging en opvoeding van het kind instaat. Dit laatste is pas na een individuele beslissing van het college van burgemeester en schepenen die je dient aan te vragen. 

De sociaal pedagogische toelage heeft als doel de inclusie en integratie van kinderen met een beperking die thuis verblijven te vergemakkelijken.

Het huidige reglement houdt rekening met het evaluatiesysteem met punten van het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag dat van kracht is.

Kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en nog in de oude regelgeving hun erkenning hebben verkregen worden nog steeds opgenomen in de nieuwe regelgeving van de sociaal pedagogische premie.

Bij de downloads vind je het reglement, aanvraagformulier en attest terug.