Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Inname openbaar domein voor commerciële doeleinden

Als ondernemer heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van kledingrekken, groentebakken, verkoopautomaten of andere uitstallingen met koopwaar op het openbaar domein. De vergunning moet je aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

  • correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten);

  • conformiteit met eventuele stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen;

  • er dient steeds een vrije doorgang voor voetgangers gegarandeerd te worden;
  • eventuele bijkomende voorwaarden.

De vergunning vermeldt de geldigheid van de toelating. De gemeente kan de vergunning op elk moment weer intrekken.

Hoe aanvragen

Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

Kostprijs

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein.

Regelgeving

  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

  • Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein (Verkoopautomaten).

  • Zonaal politiereglement Arro Ieper
Snoepgoed

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina