Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Zelfredzaamheidspremie

Voor wie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen. 

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende persoon moet een inwoner van Staden zijn en er daadwerkelijk verblijven. Deze persoon woont nog thuis en heeft hulp nodig in het dagdagelijks leven bij het wassen, aankleden, eten, drinken,... 
  • De zorgbehoevende moet een attest voorleggen van de federale overheidsdienst sociale zekerheid op basis van de medische-sociale schaal voor integratietegemoetkoming en tegemoetkoming hulp aan bejaarden van minimum 9 tot maximum 14 punten. (personen met een score boven 14 punten komen niet in aanmerking voor de zelfredzaamheidspremie).
  • De zelfredzaamheidspremie is niet cumuleerbaar met de tegemoetkoming vanuit de Vlaamse Zorgkas (mantelzorgpremie).
  • De mantelzorger is een familielid, een buur, een kennis of een vriend van de zorgbehoevende.

Reglement

Het reglement kan je op deze pagina downloaden

Hoe aanvragen

Neem contact op met sector Welzijn van Staden. Deze zal onder meer nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. 

Wat meebrengen

  • Het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door uzelf
  • Het bewijs van de FOD Sociale Zekerheid van het aantal punten gelegen tussen 9-14 punten
  • Verklaring op eer te tekenen door mantelzorger
  • Bijlage: akkoord voor het delen van persoonsgegevens

De dienst Welzijn kan hulp bieden bij het invullen van deze formulieren.

Kostprijs

De aanvraag is gratis. Het bedrag van de zelfredzaamheidspremie wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende en bedraagt maximaal 240 euro per jaar.