Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Elektronische identiteitskaart (eID)

Maak online je afspraak

NIEUW: Sinds midden december 2023 kan je zelf je pasfoto nemen in de photobooth van het AC/DC. Je betaalt 10 euro voor 6 pasfoto's (prijs december 2023).


Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met uw identiteitskaart kunt u ook uw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij te hebben.

Elke Belg krijgt automatisch een identiteitskaart uitgereikt op de leeftijd van 12 jaar. Sinds 2005 worden in België alle (oude) papieren identiteitskaarten stelselmatig vervangen door de elektronische identiteitskaart (eID), eerst bij burgers van wie de oude kaart vervalt.

De elektronische identiteitskaart (eID) is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig, de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig.

In de eID zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat:

 • een identificatiecertificaat waarmee u uw identiteit kunt bevestigen wanneer u uw eID in een kaartlezer steekt.
 • een handtekeningcertificaat waarmee u een elektronische handtekening kunt plaatsen onder elektronische documenten.

U kunt de eID alleen gebruiken met uw persoonlijke PIN-code.

Bij de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met uw PIN-code en PUK-code. Die brief moet u goed en veilig bewaren.

 • U hebt uw PIN-code (Personal Identification Number) nodig om uw eID te gebruiken (vergelijk het met de code van uw bankkaart of uw mobiele telefoon).
 • U hebt uw PUK-code (PIN Unlocking Key) nodig om uw geblokkeerde kaart vrij te geven (bv. als u na enkele pogingen om aan te melden telkens de verkeerde PIN-code hebt ingetypt).

Voorwaarden

Voor elke Belg vanaf 12 jaar (kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID krijgen).

Hoe aanvragen

De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. U ontvangt hiervoor een oproepingskaart. U kunt ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij de Dienst bevolking van uw gemeente.

U meldt zich met de oproepingskaart aan bij de gemeente van uw hoofdverblijfplaats. Bij de aanvraag van een eID moet u aangeven of u de 'elektronische handtekening' wilt gebruiken. U krijgt dan ook een PIN-code en PUK-code.

Drie tot vier weken na de aanvraag krijgt u een brief die meldt dat uw identiteitskaart klaar ligt.

In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als uw van naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover u gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Als u de brief met de codes bent kwijtgeraakt kunt u de PIN- en PUK-code opnieuw aanvragen.

Opgelet: als Belg bent u nog steeds verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren dus is het zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Mocht u zien dat u de vervaldatum bijna bereikt hebt (bv. nog 3 weken geldig) en nog geen oproepingskaart hebt ontvangen, dan kunt u uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De oproepingskaart kan immers zoek of ergens tussen geraakt zijn.

Kostprijs

 • Gratis (normaal tarief)
 • 21,10 euro (verlies of diefstal)
 • 118,60 euro (bij een dringende aanvraag - termijn van aflevering is 1 werkdag indien aangevraagd voor 15 uur)

Uitzonderingen

Als de aanvrager door gezondheidsredenen zich niet meer kan begeven tot aan de dienst burgerzaken, kunt u de dienst Burgerzaken contacteren voor een alternatieve aanvraagprocedure.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart:

 • uw oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart staan
 • uw huidige identiteitskaart. Als u uw identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie of van het gemeentehuis mee.

Bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart:

 • uw oude identiteitskaart
 • de uitnodiging die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen (= brief met de PIN/PUK code die u thuis ontvangen hebt)
Aanvraag op computer ingeven

Openingsuren & contact

Leven

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 02
Fax fax
051 70 42 86
e-mail
website
www.staden.be/afspraak

Deel deze pagina