Naar de top van de pagina
Gemeente staden

OCMW-raad

OCMW-raad Staden

Videoverslagen voorbije OCMW-raden

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Staden wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn die bestaat uit 21 raadsleden. Sinds 1 januari 2019 zijn de leden van de gemeenteraad automatisch lid van de OCMW-raad. 

De OCMW-raad zet de beleidslijnen uit voor het OCMW voor de komende jaren en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. Daarnaast beslist deze raad over alle aanvragen in verband met individuele maatschappelijke dienstverlening. 

Maandelijks komt de OCMW-raad bijeen in de raadzaal van het AC/DC. Deze bijeenkomst is openbaar voor alle burgers, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. 

Openingsuren & contact

Tel. tel.
051 70 82 00
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina