Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Het strategisch commercieel plan: de weg naar een sterkere handelskern

donderdag 27 juni
De uitdagingen en visie voor onze detailhandel vormen de leidraad voor een actieplan dat de komende jaren wordt uitgerold. Een strategisch commercieel plan dat is opgebouwd rond drie krachtlijnen. Ontdek hier hoe Staden werk wil maken van een sterker detailhandelsbeleid ...

De nood aan een strategisch commercieel plan

Handelaars vormen het hart van een leefbaar en aantrekkelijk Staden. Met een duidelijk beleid wil het gemeentebestuur hen kansen en ruimte bieden om te ondernemen. Een uitgewerkt detailhandelsbeleid biedt een kader, een houvast, voor iedereen die ermee te maken heeft. Het maakt duidelijk hoe de plaatselijke detailhandel er in de toekomst zal uitzien, afgestemd op verschillende omgevingsfactoren en marktevoluties. Een strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel daarbij. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Het beschrijft de wenselijke situatie, én de acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. Het is de basis voor de beoordeling van inplantingsvragen, een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming. Met dit plan willen we met alle stakeholders de neuzen in dezelfde richting krijgen. Het is de leidraad voor de komende jaren om verder werk te maken van een kernversterkend handelsbeleid. Het is een plan ván de gemeente, ván haar handelaars én haar inwoners.

Hoe kwam dit plan tot stand?

De gemeente Staden sloeg begin 2023 de handen in elkaar met de detailhandelscoach van KERNpunt voor de opmaak van een strategisch commercieel plan (SCP). De stuurgroep bestond uit een vertegenwoordiging vanuit de lokale ondernemersraad met expertise detailhandel, aangevuld met detailhandelaars van buiten de ondernemersraad. Er was een vertegenwoordiging vanuit elke deelgemeente. Naast handelaars bestond de stuurgroep ook uit medewerkers van gemeentelijke diensten en de schepen voor Lokale Economie.

De stakeholders, de handelaars van de gemeente, konden ideeën aanreiken op de inspraakavond op 11 september 2023 in Open Huis. In een SWOT-analyse werden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de detailhandel in de gemeente naar voor gebracht vanuit het oogpunt van de handelaars. Uit die SWOT haalden we - samen met de handelaars,
de stuurgroep en de ondernemersraad - de acties die de kern vormen van ons strategisch commercieel plan. Het actieplan focust op drie krachtlijnen:

  1. een gevarieerd aanbod behouden, vernieuwing en ondernemerschap stimuleren
  2. inzetten op een grotere lokale koopbinding
  3. een krachtig, verbindend imago voor Staden uitdragen

Ontdek het zelf

Met de visie, acties en prioriteiten geven we richting aan het detailhandelsbeleid van gemeentebestuur Staden voor de komende jaren. Het beleid is erop gericht om gunstige voorwaarden voor de detailhandel te creëren en het commercieel apparaat klaar te stomen voor een bloeiende toekomst. Hoe we dat willen doen, vind je terug in het strategisch commercieel plan onder 'Downloads' op deze pagina. 

Vragen?

Heb je nog vragen, input of opmerkingen over het strategisch commercieel plan? Je kan hiervoor terecht bij de leden van de ondernemersraad, of bij de sector Wonen & Omgeving via ruimte@staden.be of per telefoon op 051 70 82 01.

Nieuwsoverzicht
Vrouw shopt in Staden

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina