Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Sorteerverplichting voor keukenafval en etensresten bij bedrijven

donderdag 22 februari
Sinds 2021 moesten al heel wat bedrijven (zoals horeca, zorginstellingen …) verplicht keukenafval en etensresten sorteren. Vanaf januari 2024 geldt deze verplichting voor alle bedrijven, ongeacht of er eten geserveerd wordt of niet.

Alweer een verplichting?

Misschien, maar één met ook enkele voordelen:

  • Er gaat minder voedsel verloren;
  • We beperken het restafval dat verbrand moet worden;
  • Keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval gaan niet verloren: we maken er compost en biogas mee;
  • Het biogas zetten we om in groene energie voor gezinnen en bedrijven;
  • De compost gebruiken we voor een gezondere bodem.

Hoe aan beginnen?

Sorteren bij bedrijven is verplicht. Bij een inspectie riskeer je een boete. Hierbij enkele stappen die je kan ondernemen om deze verplichting binnen je bedrijf in te voeren. 

  • Neem contact op met je gemeente of met je private inzamelaar voor een geschikte afzet- of rolcontainer om je keukenafval en etensresten in te verzamelen. 
  • Bekijk ook welke inzamelfrequentie meest tegemoetkomt aan de hoeveelheden keukenafval die je produceert. 
  • Zorg voor goede afvalbakken op de werkplek, in de eetplaats en de keuken waarin je mensen hun keukenafval en etensresten kunnen gooien. Neem hiervoor contact op met je gemeente of inzamelaar, of koop zelf afvalbakken.
  • Informeer en communiceer naar personeel: zorg ervoor dat je duidelijk uitlegt aan het personeel dat je start met dit sorteerproject en geef bij de containers duidelijk aan wat er al dan niet in de container past.
  • Het is ook belangrijk dat de verantwoordelijke voor het leegmaken van de afvalbakken op de hoogte is van de veranderingen inzake afval sorteren. Bespreek deze verandering met de betrokken medewerkers en zorg ervoor dat hij/zij zeer goed weet in welke container de zakken/bakken met etensresten en keukenafval mogen.

Bij de downloads vind je terug wat allemaal in de container mag.

Waarom?

Als we samen ons keukenafval en etensresten inzamelen, heeft dat alleen maar voordelen voor jou, je organisatie en ons milieu.

1.  We verminderen de hoeveelheid restafval
Vandaag zit er nog te veel keukenafval en etensresten in het restafval van bedrijven. Dit betekent dat er bruikbaar afval (voor groene energie en compost) verdwijnt in de verbrandingsovens. Met een aparte inzameling willen we dit vermijden. Het selectief inzamelen van keukenafval draagt dus mee bij tot onze klimaatdoelstellingen.

2.  We produceren méér biogas en compost
Door vergisting van keukenafval en etensresten produceren we biogas. Dit kunnen we omzetten in warmte of elektriciteit. Of we kunnen het opwerken tot aardgas en leveren aan het aardgas- en elektriciteitsnet.
Een restproduct van biogasproductie is digestaat of ‘compost’. Het bevat water, levende en dode organismen, mineralen en niet-vergiste mestfractie. Compost stimuleert het bodemleven, verbetert de bodemstructuur en zorgt voor minder bodemerosie.
 

Hoe kan het nog beter?

Om het milieu nog minder te belasten, produceren we best zo weinig mogelijk voedselafval. In Vlaanderen was er tijdens de afgelopen meetperiode* 883 740 ton aan voedselverlies. Van dit aantal wordt 73 % ingezameld en gevaloriseerd, maar nog 27 % wordt grotendeels verbrand via het restafval. 

Zorg er dus voor dat je voedselafval vermijdt. Selectieve inzameling is een belangrijke sleutel om het voedselverlies probleem aan te pakken. Maar als bedrijf kan je nog verder gaan door voedselverlies zoveel mogelijk te voorkomen op de werkvloer. Neem een kijkje op www.dekostwinners.be en laat je inspireren door de vele voorbeelden van andere bedrijven en hoe zij de strijd tegen voedselverlies aangaan.
Neem zeker ook een kijkje op Cirkeltips voor de optimalisatie van je afval- en materialenbeheer.

Nieuwsoverzicht
Compost

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina