Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Managementteam

In iedere gemeente is er een managementteam dat instaat voor de algemene beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het beleidsadvies wordt er gecoördineerd, onder meer bij het opmaken van de personeelsformatie, de voorbereiding van het strategisch meerjarenplan, het jaarlijks budget en de opvolging van de gemeentelijke leidraad interne controle en externe audit. Het team bewaakt via interne controle en regelmatige evaluaties de kwaliteit en de eenheid van de organisatie en het beleid. 

Het Stadense managementteam bestaat uit de algemeen directeur, financieel directeur en de coördinatoren van de verschillende sectoren. De burgemeester neemt deel aan het overleg met raadgevende stem. 

De vergaderingen van het managementteam zijn tweewekelijks met de algemeen directeur als voorzitter. 

 

Deel deze pagina