Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Gemeenteraad

Gemeenteraad Staden

Videoverslagen voorbije gemeenteraden

Werking

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat in Staden uit 21 verkozen leden. Men bepaalt er het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen. Het is de gemeenteraad die onder andere gemeentelijke reglementen opstelt, het meerjarenplan en de aanpassingen, budget en budgetwijzigingen vast stelt, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten goedkeurt,  het systeem van klachtenbehandeling vaststelt. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt deel uit van de raad. De algemeen directeur is aanwezig en staat in voor de voorbereiding van de zittingen, advies en het notuleren van de beslissingen. 

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke laatste donderdag van de maand om 19.00 uur in het AC/DC. Tijdens de maanden juli en augustus vergadert de raad niet. De vergaderingen zijn openbaar behalve wanneer het persoonsgebonden materie is. 

Indien je de agenda van de gemeenteraad wenst te ontvangen, kan je dit aanvragen bij de algemeen directeur via e-mail. De notulen verschijnen eveneens online of kan je inkijken op het secretariaat en in de bibliotheek.