Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Gemeenschapsdienst

Banner ESF

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken, voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. De gemeenschapsdienst zal juridisch worden uitgewerkt als een vorm van werkervaringsstage. De langdurig werkzoekenden zullen kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen om te werken aan vastgestelde generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding.

Ook wij dienden met Staden een project in voor de bibliotheek, de Loods en gemeenteschool Okido.

Deel deze pagina