Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Financieel directeur

Functies

  • Financieel directeur

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact en voor het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Zij is ook verantwoordelijk voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen alsmede voor de interne kredietaanpassingen. Het voeren van de boekhouding, het opmaken van de inventaris en de jaarrekening, het verzorgen van financiële beleidsadvisering en het thesauriebeheer vormen eveneens onderdeel van haar takenpakket.

De financieel directeur is mevrouw Eveline Druelle. Zij wordt bijgestaan door adjunct-financieel directeur Karien Pattyn. 

Eveline Druelle (grote weergave)

Contact

adres
Ieperstraat 109
8840 Staden
tel.
051 70 82 06
e-mail
vcard
Digitaal visitekaartje