Algemene informatie & Onthaal

Bij 'Informatie& Onthaal' kan je terecht voor alle informatie over het OCMW- en gemeentebestuur. Dit is het eerste aanspreekpunt wanneer je het gemeentehuis binnenkomt waar men je de eerstelijnsinformatie aanreikt en men je doorverwijst naar de sector waar je met je vraag terecht kunt.

Op een snelle en adequate manier wordt je er zo door onze medewerkers verder geholpen. Ook voor allerlei praktische vragen kan je terecht bij 'Informatie& Onthaal' zoals het inschrijven voor een activiteit, aankoop van huisvuilzakken, afhalen documenten,... Tenslotte kan je toeristische informatie hier terecht.