Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Algemene informatie & Onthaal

Bij 'Informatie & Onthaal' kan je terecht voor alle informatie over het OCMW- en gemeentebestuur. Dit is het eerste aanspreekpunt waar men je de eerstelijnsinformatie aanreikt en je doorverwijst naar de juiste sector. Opgelet: als je een gesprek met een bepaalde dienst wenst, dan moet je een afspraak maken. Dit kan via www.staden.be/afspraak.

Ook voor allerlei praktische vragen kan je terecht bij 'Informatie & Onthaal' zoals het inschrijven voor een activiteit, afhalen documenten,...  Bij het binnenkomen van het gemeentehuis staat een rek met toeristische folders.