Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Cultuurraad

Cultuurraad 2017

De Cultuurraad Staden dat is...

  • advies verlenen over het beleidsdomein cultuur, onder andere over de subsidiereglementen voor verenigingen, straatnamen, lokalen voor cultureel aanbod… Op die manier worden verenigingen en burgers betrokken bij het beleid en krijgen ze inspraak bij de beleidsvoorbereiding. 
  • jaarlijks enkele activiteiten organiseren zoals het Nieuwjaarsconcert en Staden Feest. Er is ook een vormingsaanbod in samenwerking met de sector Vrije tijd.
  • in staan voor de uitleendienst van materialen die verenigingen kunnen gebruiken voor hun activiteiten: borden, tassen, bestek, percolator…
  • sinds 2017 instaan voor de uitreiking van de Cultuurprijs. Met die prijs wil men een vereniging of persoon die zich op cultureel vlak verdienstelijk heeft gemaakt, belonen.

De Cultuurraad bestaat enerzijds uit de Algemene vergadering en anderzijds uit het Dagelijks bestuur. Deze laatste komt maandelijks samen. Op de vergadering worden adviezen en activiteiten besproken en voorbereid. Het bestuur wordt verkozen door de Algemene Vvrgadering. De schepen voor cultuur en de deskundige cultuur volgen de vergaderingen. De Algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar. Alle culturele verenigingen en geïnteresseerden in cultuur zijn steeds welkom. Het inhoudelijke gedeelte van de vergadering is een thema dat verenigingen aanbelangt zoals het vrijwilligerscontract, toelagereglementen… Daarbij aansluitend is er een ontspannend gedeelte met muziek of dans. Vanaf 2017 stemt de Algemene Vergadering over de cultuurprijs.


Huishoudelijk reglement cultuurraad

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 oktober 2020
  • Gepubliceerd op 5 november 2020