Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Burgemeester

Burgemeester Vanderjeugd

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente en is de lokale vertegenwoordiger van de regering. In die laatste hoedanigheid is hij belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten.

Hij ondertekent de briefwisseling van de gemeente, de reglementen en verordeningen van de raad en van het college. Met raadgevende stem zetelt hij onder andere in het managementteam en de OCMW-raad.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
051 70 82 00
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina