Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Andere bekendmakingen

Er zijn momenteel 2 bekendmakingen:

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen - OPENBAAR ONDERZOEK

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina:
https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek:
  https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brugge:
  Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels).
  Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 050-24 81 50 of via:
  west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Raadpleging van de betrokken publieke autoriteiten en het publiek in verband met de milieueffectenbeoordeling

Op 20 maart 2023 start de raadpleging van de burgers en de publieke autoriteiten in verband met de milieueffectenbeoordeling over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3.

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

Het publiek kan haar opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

Wettelijk kader voor de publieke consultatie
Deze raadpleging is overeenkomstig met de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (hierna richtlijn MEB), de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna richtlijn Habitats) en de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (hierna richtlijn Vogelstand).

Deze raadplegingen vinden plaats van 20 maart tot 20 mei 2023.

Info

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina