Andere bekendmakingen

Er zijn momenteel twee bekendmakingen:

Voorlopige vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke verlegging van sentier nr. 45

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 maart 2021, de voorlopige vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke verlegging sentier nr. 45 te Staden (verbinding tussen Walstraat ter hoogte van nr. 22 en Soetestraat ter hoogte van nr. 17), goedgekeurd.

 

De plannen omvatten:

  • kadasterplan, rooilijnplan en plan atlas der buurtwegen;
  • motivatienota.

De plannen liggen gedurende de periode van 12 april 2021 tot en met 11 mei 2021, ter inzage van het publiek bij de dienst Wonen & Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden (inzage enkel mogelijk na afspraak op 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be)

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen of mondeling worden medegedeeld aan de Burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Kennisgeving betreffende een project dat wordt voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

Op 15 april 2021 startte de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging. Deze raadplegingen vinden plaats van 15 april tot 15 juni 2021.

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

De inwoners van de gemeente Staden kunnen hun opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

Info

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina