Buitenschoolse kinderopvang

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Reguliere werking

Open op:

  • Schooldagen: voorschools van 7 tot 8 uur en naschools tot 18.30 uur.
  • Schoolvrije dagen en korte vakanties: van 7 tot 18.30 uur
  • Zomerverlof: in samenwerking met De Dagvlinder, zie afzonderlijk reglement.
  • Alle pedagogische studiedagen van alle scholen op het grondgebied Staden, mits een minimum inschrijving van vijf kinderen.
  • Als 24 en 31 december op een weekdag vallen is de opvang open tot 15 uur, gecentraliseerd.
  • Van 27  tot en met 30 december is de opvang open, mits een minimum inschrijving van 5 kinderen, gecentraliseerd op de locatie met het hoogst aantal inschrijvingen.

Steeds gesloten op:

  • wettelijke feestdagen
  • brugdagen
  • 11 juli
  • 15 november

Vakanties

De buitenschoolse kinderopvang zorgt tijdens de korte schoolvakanties ook voor opvang voor je kinderen. Sinds oktober 2016 wordt gevraagd tijdig digitaal in te schrijven, wil je gebruik maken van deze mogelijkheid. Meer informatie over het digitaal inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens bijvoorbeeld de herfstvakantie lees je hier.

Zomerwerking

De informatie over de zomerwerking lees je op deze pagina