Sport

E-loket

 • Erkenning sportvereniging

  Formulier
 • Melding sportieve prestatie 2019

  Formulier
 • Subsidie voor sportvereniging met jeugdwerking 2019

  Formulier
 • Subsidie voor vrijetijdsverenigingen 2019

  Formulier
 • Subsidie voor sportvereniging zonder jeugdwerking 2019

  Formulier
 • Subsidie voor sportorganisatiecomités 2019

  Formulier