Afvalpreventie

Zowel bij de aankoop als de selectieve inzameling van producten trekt het gemeentebestuur de kaart van mogelijk hergebruik, afhankelijk van de technische vooruitgang van de sector.