Schoon water

Door de toenemende verharding, piekbuien en klimaatverandering is Staden kwetsbaar voor wateroverlast en droogte. Een hemelwaterplan zorgt voor een gebiedsdekkende visie voor de opvang en verwerking van hemelwater