Werken Slijperstraat - Basijnsmolenstraat

Wegen- en rioleringswerken

In samenwerking met Aquafin werkte het gemeentebestuur in het najaar van 2019 aan het dossier voor nieuwe wegen en riolering in de Basijnsmolenstraat en Slijperstraat in Oostnieuwkerke.

Het traject van deze werken loopt in de Basijnsmolenstraat vanaf de Pastorieweg (trage weg naar voetbalpleinen) tot aan het einde van de agglomeratie in de Slijperstraat. In de Basijnsmolenstraat vanaf Pastorieweg tot aan de Meulenbroekenlaan wordt de toplaag asfalt vernieuwd.
Voorafgaand aan de werken voeren verschillende nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. Zo plant De Watergroep de volledige vernieuwing van de waterleiding en voert Fluvius diverse werken uit aan het elektriciteitsnet.  Heel wat woningen langs de werken krijgen een digitale elektriciteitsmeter.
Het gemeentebestuur besliste te investeren in het ondergronds brengen van de bovengrondse kabelleidingen en het vernieuwen van de openbare verlichting. Deze voorbereidende werken vinden plaats in de voetpadzone en starten begin 2020. Deze werken door de nutsmaatschappijen gebeuren in twee fasen:
  • Fase 1:  tussen Pastorieweg (Basijnsmolenstraat) en Valkstraat (Slijperstraat)
  • Fase 2: van Valkstraat tot einde agglomeratie Slijperstraat

De eigenlijke wegenwerken zullen ten vroegste na Pasen starten. De volledige loopduur van de werken wordt voorzien op 2 jaar.

Gescheiden riolering – infiltratie grondwater

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Zo wordt het vuilwater voortaan ingezameld via een nieuwe collectorleiding van Aquafin en getransporteerd naar een waterzuiveringsstation in Roeselare. Het regenwater wordt verder geloosd op De Mandel, de beek die Oostnieuwkerke in een ondergrondse koker doorkruist. 

Het ontwerp werkte het gemeentebestuur uit met een klimaatbestendige toets. Over de breedte van de rijweg komt een infiltrerende fundering. Afstromend regenwater van de rijweg zal eerst infiltreren in de grond via een speciale funderingsopbouw. Overtollig regenwater voert verder af naar De Mandel. Zo wordt in tijden van wateroverlast De Mandel minder belast, maar wordt in drogere periodes de grondwatertafel aangereikt.  Dit is positief voor het grondwaterpeil, dat de laatste zomers door de droogte erg onder druk staat. 

In het project zijn ook infiltratiezones verwerkt. Zo zijn er kleinschalige ‘wadi’s’ voorzien. Het hemelwater van de straat zal afwateren naar deze groenzones om te infiltreren.

Alle woningen gelegen langs het tracé van de werken moeten afkoppelen. Dit betekent dat het vuil en proper water op privéterrein gescheiden moet worden. Bewoners en eigenaars kunnen hiervoor rekenen op het advies van een afkoppelingsdeskundige. Er kan er een subsidie verkregen worden voor het uitvoeren van de werken op privéterrein. 

Nieuwe weginrichting

Van de rioleringswerken maken we gebruik om de weginrichting van de Basijnsmolenstraat en de Slijperstraat her in te richten. Zo komen er parkeerzones afgebakend met groenvakken en aan beide zijden nieuwe voetpaden. Om het verkeer te vertragen worden parkeervakken afwisselend aangelegd. De oversteekplaatsen, zebrapaden en trage verbindingen (voor wandelaars en fietsers) die het traject kruisen, krijgen duidelijke accenten. Het kruispunt Spanjestraat – Basijnsmolenstraat wordt volledig heringericht.  Het kruispunt zullen we meer haaks inrichten, wat de zichtbaarheid zal verhogen. Ook verbeteren we de bochtstraat en wordt de verbinding Spanjestraat - Basijnsmolenstraat voortaan de hoofdweg. Het segment van de Slijperstraat, tussen de Spanjestraat en Valkstraat, wordt als een pleinfunctie ingericht met kleinschalige klinkermaterialen. Het regime van de schoolstraat blijft behouden.

Al deze ingrijpen dienen de veiligheid te verhogen. 

De rijweg wordt in asfalt aangelegd, de fietssuggestiestroken krijgen een okerkleur over zich.

Openbare verlichting & ondergrondse kabels

Tenslotte investeert het gemeentebestuur in nieuwe openbare verlichting. We voorzien antracietkleurige palen en energiezuinige LED-armaturen. De huidige bovengrondse kabelleidingen worden ondergronds gebracht. 

Meer info 

Voor meer informatie kan je de presentatie van de infovergadering van 30 september 2019 raadplegen (zie downloads).

Slijperstraat

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina