Bekendmakingen aanvragen en beslissingen omgevingsvergunningen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning  

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/153
 • Aanvrager: Steven NOPPE - MORISSE Wendy
 • Ligging: Kampstraat 12, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een stal (63 m²) en exploiteren nieuwe inrichting
 • Openbaar onderzoek: 14 oktober 2019 tot en met 12 november 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/169
 • Aanvrager: VANDAMME Dieter - CASTELEIN Delphine
 • Ligging: Kapelleriestraat 50, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van bestaande woning en herbouwen van woning met carport/tuinberging
 • Openbaar onderzoek: 14 oktober 2019 tot en met 12 november 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/171
 • Aanvrager: PANTE Dideriek
 • Ligging: De Vlaschaard 54, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis (18 m²) aan zijgevel vrijstaande woning
 • Openbaar onderzoek: 24 oktober 2019 tot en met 22 november 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/177
 • Aanvrager: PIETERS Plant Production bvba
 • Ligging: Schierveldestraat 14, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden, veranderen en actualiseren van een bestaand tuinbouwbedrijf
 • Openbaar onderzoek: 25 oktober 2019 tot en met 23 november 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/191
 • Aanvrager: WESTVLEES nv
 • Ligging: Ommegang West 9, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden van de afvalwaterzuivering met verregaande behandeling voor hergebruik van opgezuiverd afvalwater
 • Openbaar onderzoek: 28 oktober 2019 tot en met 26 november 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/192
 • Aanvrager: WILLEMYNS Patrick
 • Ligging: Bataviaweg 16, 8840 Staden
 • Onderwerp: regulariseren carport, slopen tuinhuis en bouwen van veranda aan bestaande woning
 • Openbaar onderzoek: 8 november 2019 tot en met 7 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/183
 • Aanvrager: DHAENE Bert
 • Ligging: Grote Veldstraat 101, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van stalling naar biostal mestvarkens en het verder exploiteren, uitbreiden, actualiseren en omvormen van een varkenshouderij naar een biologische varkenshouderij
 • Openbaar onderzoek: 12 november 2019 tot en met 11 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/179
 • Aanvrager: PHLYPO José
 • Ligging: Ieperstraat 137, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van stalling voor hoevedieren bij vergunde woning
 • Openbaar onderzoek: 18 november 2019 tot en met 17 december 2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen  

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/98
 • Aanvrager: STIM bvba
 • Ligging: Grote Veldstraat 93, 8840 Staden
 • Onderwerp: regulariseren aanleggen verharding en plaatsen van inbuizing van 10 m en verwijderen bestaande inbuizing van 14 meter
 • Datum beslissing: 19 september 2019
 • Gemeentelijk dossiernummerV_2098_2
 • Aanvrager: SEGERS Jelle
 • Ligging: Roeselarestraat 101 en 101A, 8840 Staden
 • Onderwerp: bijstellen verkaveling V_2098_1 (aanpassen perceelsgrens tussen lot 2 en 3)
 • Datum beslissing: 26 september 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/117
 • Aanvrager: DE RUYTTER Dirk
 • Ligging: Houthulststraat 13, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen bijgebouw bij zonevreemde woning, bouwen nieuw bijgebouw, bouwen afdak als uitbreiding zonevreemde woning, regulariseren houtopslag tot 50 m³, regulariseren serre, aanpassen houten afsluiting, aanleggen kasseiverharding voor bijgebouw, aanleggen waterdoorlatende verharding, regulariseren houten terras en waterpartij en rooien boom
 • Datum beslissing: 26 september 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/163
 • Aanvrager: SURMONT Shelley
 • Ligging: Spanjestraat 48, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis (24 m²) aan bestaande eengezinswoning
 • Datum aktename: 26 september 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/134
 • Aanvrager: SNAET Eddy
 • Ligging: Kleine Veldstraat 53, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een vrijstaande garage/berging (50 m²) bij woning
 • Datum beslissing: 3 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/143
 • Aanvrager: CALLEWAERT Dominique
 • Ligging: Charles Ampestraat 3, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van berging/serre, bouwen van nieuwe berging + regularisatie schapenhok
 • Datum beslissing: 3 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/151
 • Aanvrager: LEFEVERE Elien
 • Ligging: Spanjestraat 57, 8840 Staden
 • Onderwerp: aanpassen raamopening in voorgevel + schilderen voor- en zijgevel
 • Datum beslissing: 3 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/158
 • Aanvrager: BARIAS Construct bvba
 • Ligging: Roeselarestraat 255-257, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van twee losstaande gebouwen
 • Datum beslissing: 3 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/176
 • Aanvrager: KERKHOF Katia
 • Ligging: Voermanstraat 4, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een nieuwe inrichting (propaangasopslagtank)
 • Datum beslissing: 3 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/111
 • Aanvrager: VANMATEC bvba
 • Ligging: Spanjestraat 58B (lot 19), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een loods met bedrijfswoning + aanleggen verhardingen en het exploiteren van een nieuwe inrichting (ontwerp, installatie en onderhoud van industriële machines)
 • Datum beslissing: 10 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/132
 • Aanvrager: POLE POSITION bvba
 • Ligging: G. Gezellestraat 10, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen gesloten meergezinswoning met 8 woongelegenheden en fietsenstalling + overdekte parkeerplaatsen (7), na slopen ééngezinswoning
 • Datum beslissing: 17 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/141
 • Aanvrager: VAN DER MEULEN Geert
 • Ligging: hoek Bruggestraat - Wankaardelaan, 8840 Staden
 • Onderwerp: regulariseren parkeren van auto's en plaatsen afsluiting
 • Datum beslissing (weigering): 17 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/116
 • Aanvrager: DEBAENE Tony
 • Ligging: Molenstraat 14, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden van een bedrijfswoning met recreatieruimte (voor prive-gebruik)
 • Datum beslissing: 24 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/159
 • Aanvrager: DEMEERSSEMAN Martine
 • Ligging: Roeselarestraat 161, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een bijgebouw met overdekt terras (40 m²)
 • Datum beslissing: 24 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/161
 • Aanvrager: SAYCOM nv
 • Ligging: Ieperstraat 10, 8840 Staden
 • Onderwerp: plaatsen van publiciteitsinrichtingen aan voorgevel handelsruimte
 • Datum beslissing: 24 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/144
 • Aanvrager: CALLEWAERT Dominique
 • Ligging: Charles Ampestraat 10, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden halfopen woning met woongedeelte achteraan (29,4 m²)
 • Datum beslissing: 31 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/150
 • Aanvrager: BACOBOUW bvba
 • Ligging: Ieperstraat 80-82, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van 2 ééngezinswoningen (gesloten bebouwing) + bouwen van 8 garages, na slopen woning en koterijen (Ieperstraat 80)
 • Datum beslissing: 31 oktober 2019
 • Gemeentelijk dossiernummerV_1130_1
 • Aanvrager: VAN OOST Monique
 • Ligging: Ieperstraat 123 en 125, 8840 Staden
 • Onderwerp: verkavelen van grond in 3 loten, waarvan 2 voor open bebouwing en 1 als tuinzone + rooien boom
 • Datum beslissing: 31 oktober 2019

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.

Maïsveld

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina