Bekendmakingen aanvragen en beslissingen omgevingsvergunningen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning

* De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen in kader van de omgevingsvergunningsprocedures naar aanleiding van de maatregelen coronavirus. De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020, bezwaren die in deze periode worden ingediend, zijn wel ontvankelijk. De datum van 24 april 2020 kan nog opgeschoven worden als de huidige noodmaatregelen verlengd worden.

 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen in kader van de omgevingsvergunningsprocedures naar aanleiding van de maatregelen coronavirus. De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing, werd met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60 dagen). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30). Deze termijnen kunnen nog opgeschoven worden als de huidige noodmaatregelen verlengd worden.

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning  

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/14
 • Aanvrager: VULSTEKE Jeroen
 • Ligging: Kruisstraat 4, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een carport (56 m²) en regularisatie betonverharding
 • Openbaar onderzoek: 24 februari 2020 tot en met (24 maart 2020) 26 april 2020*
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/12
 • Aanvrager: BERNAERT Ronny
 • Ligging: Westrozebekestraat 10 (lot 3), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een vrijstaande woning
 • Openbaar onderzoek: 2 maart 2020 tot en met (31 maart 2020) 3 mei 2020*
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/18
 • Aanvrager: PYPAERT Jeroen-VANCRAEYNEST Charlotte
 • Ligging: Ondankstraat 11 (lot 1), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van ééngezinswoning (halfopen bebouwing)
 • Openbaar onderzoek: 2 maart 2020 tot en met (31 maart 2020) 3 mei 2020*
 • Gemeentelijk dossiernummer: V_1132_1
 • Aanvrager: ARCHAEOPTERYX nv
 • Ligging: Kapelleriestraat 34-36, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen bestaande bebouwing, rooien van 12 bomen, aanleggen van een weg en het verkavelen van verschillende percelen (6 loten voor gesloten bebouwing, 2 loten voor halfopen bebouwing, 1 lot voor meergezinswoning, 1 lot dat dienst doet als kruiwagenpad, 18 parkeerplaatsen en 1 lot voor fietsstalling met berging)
 • Openbaar onderzoek: 19 maart 2020 tot en met (17 april 2020) 20 mei 2020*

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen  

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/210
 • Aanvrager: SCHAEP Christophe
 • Ligging: Tulpenweg 2, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen voorgevel (vervangen garagepoort door raamopening)
 • Datum beslissing: 19 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/236
 • Aanvrager: MOSTAERT Charlotte
 • Ligging: Foncieregoedstraat 8, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een nieuwe inrichting (ondergrondse propaangasopslagtank)
 • Datum beslissing: 9 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/199
 • Aanvrager: VANHEULE Wim
 • Ligging: Bruggestraat 39 / Ooststraat (nieuwe nrs 1B en 1C), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van tuinhuis (70 m² - bij Bruggestraat 39) + bouwen van 2 halfopen woningen met carport (langs Ooststraat), na slopen van bijgebouwen
 • Datum beslissing: 23 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/205
 • Aanvrager: FOSSE Bernard
 • Ligging: Ieperstraat 184, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden halfopen woning, na slopen bestaande aanbouw (garage en veranda) + regularisatie uitbreiding woning
 • Datum beslissing: 6 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/221
 • Aanvrager: DESOPPER Iben-VANDEPUTTE Amber
 • Ligging: Roeselarestraat 117, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van eengezinswoning + bouwen berging/garage (59,4 m²)
 • Datum beslissing: 6 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/185
 • Aanvrager: KIMPE-SAMYN LV
 • Ligging: Makelberghstraat 1, 8840 Staden
 • Onderwerp: verder exploiteren van een grondwaterwinning en het actualiseren van een tuinbouw- en varkensbedrijf
 • Datum beslissing: 13 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/238
 • Aanvrager: VANBECELAERE Alexander
 • Ligging: Handzamestraat 2C, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis (12,6 m²) in zijtuin
 • Datum beslissing: 13 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/240
 • Aanvrager: VERLEDENS Hugo-CALIS Marleen
 • Ligging: Mandelstraat 4 (lot 2), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van ééngezinswoning met carport
 • Datum beslissing: 13 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/20
 • Aanvrager: DEVELTERE Jan
 • Ligging: Brouwerijstraat 10, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een nieuwe inrichting (propaangasopslagtank)
 • Datum beslissing: 13 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/141
 • Aanvrager: VANDER MEULEN Geert
 • Ligging: hoek Bruggestraat / Wankaardelaan, 8840 Staden
 • Onderwerp: regulariseren parkeren van auto's en plaatsen afsluiting
 • Datum beslissing deputatie: 13 februari 2020 (weigering)
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/117
 • Aanvrager: DE RUYTTER Dirk
 • Ligging: Houthulststraat 13, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen bijgebouw bij
  zonevreemde woning, bouwen nieuw bijgebouw, bouwen afdak als uitbreiding zonevreemde woning, regulariseren houtopslag tot 50 m³, regulariseren serre, aanpassen houten afsluiting, aanleggen kasseiverharding voor bijgebouw, aanleggen
  waterdoorlatende verharding, regulariseren houten terras en waterpartij en rooien boom
 • Datum beslissing deputatie: 20 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/216
 • Aanvrager: FLAMENT Peter-BARHUDAROVA Yuliya
 • Ligging: Kleine Veldstraat 26, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden van een vrijstaande woning
 • Datum beslissing: 20 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/4
 • Aanvrager: LACRESSONNIERE Laurence
 • Ligging: Slijperstraat 47, 8840 Staden
 • Onderwerp: vellen van een canadapopulier
 • Datum beslissing: 20 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/229
 • Aanvrager: LEFEVERE Elien boekhoudkantoor bvba
 • Ligging: Spanjestraat 57, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden bestaande ééngezinswoning met kantoorruimte en carport + slopen aanbouwen en bijgebouwen
 • Datum beslissing: 27 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/232
 • Aanvrager: PLATTEEUW Conny
 • Ligging: Vijfwegenstraat 26, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen/uitbreiden woning, plaatsen overdekt terras en verbouwen garage (regularisatie)
 • Datum beslissing: 27 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/13
 • Aanvrager: CAPPELLE Tim
 • Ligging: Hogeschuurstraat 32, 8840 Staden
 • Onderwerp: vernieuwen voor-, zij- en achtergevel halfopen woning (afkappen bestaande gevelsteen, plaatsen isolatie, aanbrengen nieuwe gevelsteen)
 • Datum beslissing: 27 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/241
 • Aanvrager: VERSLYPPE Sander-DE LOOF Amélie
 • Ligging: Charles Ampestraat 8, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van halfopen woning, na slopen bijgebouwen + plaatsen nieuwe gevelsteen (+ isolatie)
 • Datum beslissing: 5 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/244
 • Aanvrager: MARTIN Tillo
 • Ligging: Ommegang Zuid 1, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een vrijstaande garage/berging achteraan perceel en afdak tegen zijgevel van de woning
 • Datum beslissing: 5 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/1
 • Aanvrager: MARIEN Marnix
 • Ligging: Charles Ampestraat 24, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning
 • Datum beslissing: 5 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/3
 • Aanvrager: HILLEWAERE Mathias
 • Ligging: Bruggestraat 82, 8840 Staden
 • Onderwerp: plaatsen van zonnepanelen in voortuin
 • Datum beslissing: 5 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/230
 • Aanvrager: SOENEN Patrick
 • Ligging: Kerkhofblommenstraat 51, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen tuinhuis (39 m²) na slopen bestaand tuinhuis
 • Datum beslissing: 12 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/8
 • Aanvrager: PYNNEBROUCK Bart
 • Ligging: Slijperstraat 75, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen deel bestaande berging en bouwen carport aan bestaande berging
 • Datum beslissing: 19 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/237
 • Aanvrager: VULSTEKE Evelien
 • Ligging: Gemeenhofstraat 8, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van vrijstaande eengezinswoning met bijgebouw (garage/bureau/berging), na slopen bestaande woning en bijgebouwen en rooien bomen
 • Datum beslissing: 26 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/239
 • Aanvrager: HUYGHE Dieter-COENE Isabel
 • Ligging: Grote Veldstraat 97, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van bestaande woning en garage en bouwen van landelijke woning met garage-berging
 • Datum beslissing: 26 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/21
 • Aanvrager: VYNCKIER Johan
 • Ligging: Veldstraat 17, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een carport aan zijgevel vrijstaande landbouwbedrijfswoning
 • Datum beslissing: 26 maart 2020

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.

Maïsveld

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina