Bekendmakingen aanvragen en beslissingen omgevingsvergunningen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning  

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/131
 • Aanvrager: VERFAILLIE Andy
 • Ligging: Houthulststraat 45, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van berging tegen bestaande woning
 • Openbaar onderzoek: 12 augustus 2019 tot en met 10 september 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/132
 • Aanvrager: POLE POSITION bvba
 • Ligging: G. Gezellestraat 10, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen gesloten meergezinswoning met 8 woongelegenheden en fietsenstalling + overdekte parkeerplaatsen (7), na slopen ééngezinswoning
 • Openbaar onderzoek: 12 augustus 2019 tot en met 10 september 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: V_2098_2
 • Aanvrager: SEGERS Jelle
 • Ligging: Roeselarestraat 101 en 101A, 8840 Staden
 • Onderwerp: bijstellen verkaveling V_2098_1 (aanpassen perceelsgrens tussen lot 2 en 3)
 • Openbaar onderzoek: 12 augustus 2019 tot en met 10 september 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/116
 • Aanvrager: DEBAENE Tony
 • Ligging: Molenstraat 14, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een alleenstaande woning
 • Openbaar onderzoek: 14 augustus 2019 tot en met 12 september 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/147
 • Aanvrager: DEGRAVE Voeders nv
 • Ligging: Stampkotstraat 22, 8840 Staden
 • Onderwerp: regularisen en uitbreiden van een veevoederfabriek + het afwijken van de opgelegde voorwaarde in de omgevingsvergunning van 28 september 2017 (starten werken)
 • Openbaar onderzoek: 23 augustus 2019 tot en met 21 september 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/134
 • Aanvrager: SNAET Eddy
 • Ligging: Kleine Veldstraat 53, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een vrijstaande garage/berging (50 m²) bij woning
 • Openbaar onderzoek: 26 augustus 2019 tot en met 24 september 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/145
 • Aanvrager: USE Laurens - LOUCHAERT Justine
 • Ligging: De Vlaschaard 20 (lot 4), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een rijwoning
 • Openbaar onderzoek: 9 september 2019 tot en met 8 oktober 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/155
 • Aanvrager: VERPOORT Johan
 • Ligging: Braamakkerstraat 1A, 8840 Staden
 • Onderwerp: verder exploiteren van een varkensfokkerij voor een termijn van onbepaalde duur
 • Openbaar onderzoek: 10 september 2019 tot en met 9 oktober 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/156
 • Aanvrager: VERPOORT Johan
 • Ligging: Braamakkerstraat 3, 8840 Staden
 • Onderwerp: het uitvoeren van terreinaanlegwerken, namelijk het uitbreiden van een bestaande waterput en gedeeltelijk verhogen nabijgelegen terreinen met de vrijgekomen aarde; ? regulariseren en uitbreiden van de betonverharding; ? het verder exploiteren van een gemengd landbouwbedrijf voor termijn onbepaalde duur
 • Openbaar onderzoek: 10 september 2019 tot en met 9 oktober 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/157
 • Aanvrager: WYSEUR Karlos / WYSEUR-LESAGE bvba GR
 • Ligging: Leenstraat 3, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen nieuwe loods 1 voor opslag vaste meststoffen en loods 2 voor stallen van voertuigen en aanhangwagens - regularisatie inplanting van de biofilters - regularisatie luchtwasser - aanleg van een infiltratievoorziening - het verder exploiteren (vroegtijdige hernieuwing), uitbreiden en toevoegen aan een gesloten vleesvarkensbedrijf met mestverwerking (biothermische droging) voor een termijn van onbepaalde duur
 • Openbaar onderzoek: 10 september 2019 tot en met 9 oktober 2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen  

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/118
 • Aanvrager: DEPOORTER Brecht
 • Ligging: Hyndrickxbosstraat 6, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een nieuwe inrichting (propaangasopslagtank)
 • Datum beslissing: 4 juli 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/91
 • Aanvrager: Thomas VANMOERKERCKE-DIERCKX Lisa
 • Ligging: Vijfwegenstraat 20, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden van halfopen woning (aanbouw achteraan en garage rechts) na slopen bestaande aanbouw en garage
 • Datum beslissing: 18 juli 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/80
 • Aanvrager: VANDERHAEGHE Ronny
 • Ligging: Kasteelstraat 17, 8840 Staden
 • Onderwerp: aanleggen vijver, herprofileren van bodemprofiel, kappen van 8 knotwilgen met compensatie door heraantplant, verlengen van bestaande uitweg in waterdoorlatende materialen en het exploiteren van een grondwaterwinning
 • Datum beslissing: 1 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/87
 • Aanvrager: VIAENE Wim
 • Ligging: ter hoogte van Sint Elooistraat 49, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitvoeren van terreinaanlegwerken, namelijk het aanleggen van een waterput en het gedeeltelijk verhogen van een nabijgelegen terrein met de vrijgekomen aarde & het exploiteren van een nieuwe inrichting (grondwaterwinning)
 • Datum beslissing: 1 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/88
 • Aanvrager: PHLYPO José
 • Ligging: Ieperstraat 137, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van bestaande bebouwing, herbouwen van een alleenstaande woning en aanleggen van een vijver (bouwen van stalling voor hoevedieren werd geweigerd)
 • Datum beslissing: 1 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/92
 • Aanvrager: DEMEULENAERE Iben
 • Ligging: De Vlaschaard 18 (lot 3), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een tuinberging (met overdekte buitenruimte) bij een vergunde woning
 • Datum beslissing: 1 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/122
 • Aanvrager: DE SPIEGELEIRE Jonas
 • Ligging: Diksmuidestraat 12, 8840 Staden
 • Onderwerp: plaatsen publiciteitszuil bij huisartsenpraktijk
 • Datum beslissing: 1 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/71
 • Aanvrager: WESTFRO nv
 • Ligging: Grote Veldstraat 114, 8840 Staden
 • Onderwerp: bijstellen van de lozingsnormen
 • Datum beslissing: 8 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/64
 • Aanvrager: SPRUYTTE Benny
 • Ligging: Houthulststraat 7, 8840 Staden
 • Onderwerp: vergroten van een bestaande open waterput, aanleggen van een nieuwe open waterput + verspreiden van grond op de omliggende percelen en het verder exploiteren van een bestaand landbouwbedrijf (teelt van groenten en witloof) voor een termijn van onbepaalde duur
 • Datum beslissing: 19 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/100
 • Aanvrager: Filip DEMAEGDT-DEMEULENAERE Leen
 • Ligging: Spanjestraat 72, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitvoeren van terreinaanlegwerken: het vergroten van een bestaande waterput
 • Datum beslissing: 19 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/101
 • Aanvrager: SNAET Rik
 • Ligging: Walstraat 2A (lot 4), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van vrijstaande woning met openluchtzwembad
 • Datum beslissing: 19 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/103
 • Aanvrager: HAGHEDOOREN Dirk
 • Ligging: Spanjestraat z/n, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitvoeren van terreinaanlegwerken: ophogen grond (+- 10 cm)
 • Datum beslissing: 19 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/75
 • Aanvrager: WESTVLEES nv
 • Ligging: Ommegang West 9, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van vrijstaande ééngezinswoning, bouwen nieuwe garage met rondom verhardingen, oprichten constructie zonnepanelen boven parking, regulariseren personeelsparking, stalplaats trailers 1 en stalplaats trailers 2 & het veranderen, uitbreiden en toevoegen aan een slachthuis
 • Datum beslissing: 22 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2017/191
 • Aanvrager: MOL Cy
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 68, 8840 Staden
 • Onderwerp: definitief verlenen van een omgevingsvergunning na een omgevingsvergunning op proef van 8 maart 2018 voor: ? het lozen van huishoudelijk afvalwater via een IBA ? het lozen van huishoudelijk afvalwater via het lozingspunt huishoudelijk afvalwater refter ? het lozen van bedrijfsafvalwater via lozingspunt LP BA1 (afstoomplein) ? de spuitcabines
 • Datum beslissing: 22 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/113
 • Aanvrager: FLUVIUS System Operator
 • Ligging: Grote Veldstraat z/n, 8840 Staden
 • Onderwerp: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut en het exploiteren nieuwe inrichting
 • Datum beslissing: 29 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/125
 • Aanvrager: DUMOULIN Toon
 • Ligging: de Carninstraat 10, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een hobbyserre (36,8 m²)
 • Datum beslissing: 29 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/137
 • Aanvrager: VANDEMOORTEL Rustieke Bouwmaterialen bvba
 • Ligging: De Linde 8, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van bedrijfsgebouw + aanleggen betonverharding & exploiteren nieuwe inrichting voor het schoonmaken en handel in rustieke bouwmaterialen (heraanvraag)
 • Datum beslissing: 29 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/142
 • Aanvrager: VAN DER MEULEN Geert
 • Ligging: Bruggestraat 16, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een nieuwe inrichting (standaardgarage)
 • Datum beslissing: 29 augustus 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/148 (OMV_2019100845)
 • Aanvrager: MONTMORENCY Isabelle
 • Ligging: Colliemolenstraat 12, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een tijdelijke inrichting (bronbemaling)
 • Datum beslissing: 5 september 2019

 

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.

Maïsveld

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina