Bekendmakingen aanvragen en beslissingen omgevingsvergunningen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning  

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/5
 • Aanvrager: MOL Cy
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 68, 8840 Staden
 • Onderwerp:
  • het aanbrengen van waterdoorlatende verharding, aanbrengen van testspoor,
   optrekken van gebouw voor spuitcabine en het regulariseren van afbraak
   receptiegebouw, bouwen van een overdekt stoomplein en het aanbrengen van
   waterbufferput
  • het wijzigen en uitbreiden van een bedrijf gespecialiseerd in de vervaardiging
   van bedrijfsvoertuigen
 • Openbaar onderzoek: 24 januari 2020 tot en met 22 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer: V_2099_1
 • Aanvrager: RODES Construct bvba
 • Ligging: Cockstraat 5, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van bestaande woning en verkavelen van de
  grond in 3 loten waarvan 2 voor halfopen en 1 voor open bebouwing
 • Openbaar onderzoek: 27 januari 2020 tot en met 25 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/226
 • Aanvrager: LAUWERS Annemie
 • Ligging: Renaat Desmedtstraat 2, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een bijgebouw (schapenstal - 119,40 m²) + slopen bestaande bijgebouwen
 • Openbaar onderzoek: 10 februari 2020 tot en met 10 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/15
 • Aanvrager: WYSEUR Paul
 • Ligging: Oude Passendalestraat 6, 8840 Staden
 • Onderwerp: hernieuwen en regulariseren van een bestaande landbouwbedrijf
 • Openbaar onderzoek: 14 februari 2020 tot en met 14 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/233
 • Aanvrager: NOORDJOK nv
 • Ligging: Ieperstraat 48-50-52, 8840 Staden
 • Onderwerp: afbreken van 3 rijwoningen en achterliggende 5 garages, bouwen van meergezinswoning (6 appartementen en 1 studio) + aanleggen 10 bijhorende parkeerplaatsen en fietsenparking (grasdallen) en verharding in waterdoorlatende klinkers
 • Openbaar onderzoek: 17 februari 2020 tot en met 17 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/7
 • Aanvrager: OPEN HUIS bvba
 • Ligging: Ieperstraat 157, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een hoogspanningscabine en het uitbreiden en actualiseren van een inrichting (schapenhouderij & hoevetoerisme)
 • Openbaar onderzoek: 17 februari 2020 tot en met 17 maart 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/14
 • Aanvrager: VULSTEKE Jeroen
 • Ligging: Kruisstraat 4, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een carport (56 m²) en regularisatie betonverharding
 • Openbaar onderzoek: 24 februari 2020 tot en met 24 maart 2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen  

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/181
 • Aanvrager: BOURDEAU Plantenkwekerij bvba
 • Ligging: Roodkruisstraat 3, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van serres (5.237 m²)
 • Datum beslissing: 28 november 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/160
 • Aanvrager: BUYSEWEST bvba
 • Ligging: De Rootputten 1, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden overdekte opslagplaats + aanleggen nieuwe betonverharding (1.210 m²)
 • Datum beslissing: 5 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/157
 • Aanvrager: WYSEUR Karlos / WYSEUR-LESAGE bvba GR
 • Ligging: Leenstraat 9, 8840 Staden
 • Onderwerp:
  • het bouwen nieuwe loods 1 voor opslag vaste meststoffen en loods 2 voor stallen van voertuigen en aanhangwagens, regularisatie inplanting van de biofilters, regularisatie luchtwasser, aanleg van een infiltratievoorziening
  • het verder exploiteren, uitbreiden, verminderen, toevoegen van een varkensfokkerij voor een termijn van onbepaalde duur
 • Datum beslissing: 19 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/172
 • Aanvrager: VAN ISACKER Bart-DEMEY Cindy
 • Ligging: Handzamestraat 15, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van huisvesting voor 46 seizoenarbeiders en de
  mededeling van een kleine verandering bij een bestaand landbouwbedrijf
 • Datum beslissing: 19 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/200
 • Aanvrager: TOEBAERT Chris-PERSOON Sofie
 • Ligging: Meiboomstraat 36, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van vrijstaande eengezinswoning (regularisatie - gewijzigd bouwplan) + slopen bestaande woning
 • Datum beslissing: 19 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/210
 • Aanvrager: SCHAEP Christophe
 • Ligging: Tulpenweg 2, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen voorgevel (vervangen garagepoort door raamopening)
 • Datum beslissing: 19 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/224
 • Aanvrager: VULSTEKE Recycling nv
 • Ligging: Sint Jansstraat 122, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een tijdelijke inrichting (bronbemaling)
 • Datum beslissing: 19 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/225
 • Aanvrager: POINT Grafisch Atelier nv
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 56A, 8840 Staden
 • Onderwerp: melding van stopzetting van een drukkerij wegens herlocalisatie
 • Datum beslissing: 19 december 2019
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/188
 • Aanvrager: VAN DE SOMPELE Jacques
 • Ligging: Vuilpanstraat 5, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen van woning en bouwen bergplaats/carport en het slopen van bestaande bergplaats
 • Datum beslissing: 9 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/194
 • Aanvrager: LEWILLE Pieter
 • Ligging: Sint Elooistraat 38, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen woning/schuur binnen bestaand volume, herbouwen bergingen en slopen van 3 bijgebouwen/bergingen
 • Datum beslissing: 9 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/201
 • Aanvrager: COPPENOLLE Luc-VERHULST Sabina
 • Ligging: Diksmuidestraat 166, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van ééngezinswoning.
 • Datum beslissing: 9 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/234
 • Aanvrager: VIAENE Wim en Edward
 • Ligging: Kasteeldreve z/n, 8840 Staden
 • Onderwerp: overname van een grondwaterwinning tegenover Wim Viaene
 • Datum beslissing: 9 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/235
 • Aanvrager: VIAENE Wim en Edward
 • Ligging: ter hoogte van Sint Elooistraat 49, 8840 Staden
 • Onderwerp: overname van een grondwaterwinning tegenover Wim Viaene
 • Datum beslissing: 9 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/236
 • Aanvrager: MOSTAERT Charlotte
 • Ligging: Foncieregoedstraat 8, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een nieuwe inrichting (ondergrondse propaangasopslagtank)
 • Datum beslissing: 9 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/178
 • Aanvrager: BROUCKAERT Luc
 • Ligging: Noordstraat 37 (lot 2), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoning met 2 handelszaken en 2 appartementen, aan bestaand handelspand + bouwen van berging na slopen van bestaande gebouwen
 • Datum beslissing: 16 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/203
 • Aanvrager: GELDOF Architectenbureau bvba
 • Ligging: Diksmuidestraat 33-35, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen/functiewijziging ééngezinswoning tot kantoor (architectenbureau) met woongelegenheid op verdieping + aanleg parking/verharding
 • Datum beslissing: 16 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/207
 • Aanvrager: LOCHT Philippe
 • Ligging: Diksmuidestraat 10, 8840 Staden
 • Onderwerp: wijzigen functie van winkel (detailhandel) naar fitness + plaatsen publiciteitsbord
 • Datum beslissing: 16 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/242
 • Aanvrager: VANDECANDELAERE-SPRUYTE Uitvaartzorg & Huwelijksceremonie BV
 • Ligging: Charles Ampestraat 2A, 8840 Staden
 • Onderwerp: overname van een begrafenisonderneming met funerarium ten opzichte van Hugo Casier
 • Datum beslissing: 16 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/199
 • Aanvrager: VANHEULE Wim
 • Ligging: Bruggestraat 39 / Ooststraat (nieuwe nrs 1B en 1C), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van tuinhuis (70 m² - bij Bruggestraat 39) + bouwen van 2 halfopen woningen met carport (langs Ooststraat), na slopen van bijgebouwen
 • Datum beslissing: 23 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/212
 • Aanvrager: VANDENDRIESSCHE Sven-VAN COILLIE Bieke
 • Ligging: Kattestraat 67, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van vrijstaande woning
 • Datum beslissing: 23 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/213
 • Aanvrager: GEMEENTE Staden
 • Ligging: s Gravenstraat z/n, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een schuilhut (24 m²)
 • Datum beslissing: 23 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/243
 • Aanvrager: VANHOUTTE Nicolas
 • Ligging: Kneukenburgstraat 2, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een nieuwe inrichting (bronbemaling)
 • Datum beslissing: 23 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/183
 • Aanvrager: DHAENE Bert
 • Ligging: Grote Veldstraat 101, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van stalling naar biostal mestvarkens en het verder exploiteren, uitbreiden, actualiseren en omvormen van een varkenshouderij naar een biologische varkenshouderij
 • Datum beslissing: 23 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/179
 • Aanvrager: PHLYPO José
 • Ligging: Ieperstraat 137, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van stalling voor hoevedieren bij vergunde woning
 • Datum beslissing: 30 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/190
 • Aanvrager: CLAUS Darline
 • Ligging: Sint Jansstraat 115, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en wijzigen van woning naar een cohousingproject met 5 woonunits
 • Datum beslissing: 30 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/208
 • Aanvrager: DE BUYSSCHER Ward
 • Ligging: Bruggestraat 8, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen woning, slopen carport en bouwen berging-garage
 • Datum beslissing: 30 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/209
 • Aanvrager: VERHAEGHE Kenneth-LECOUTERE Kelly
 • Ligging: Dorpsstraat 21, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen woning (renovatiewerken gelijkvloers, nieuwe overkapping terras en optrekken tuinmuren)
 • Datum beslissing: 30 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/211
 • Aanvrager: LEDEINE Frederik-DUBOCCAGE Katrijn
 • Ligging: Roeselarestraat 133, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van koppelwoning + bouwen tuinberging
 • Datum beslissing: 30 januari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/196
 • Aanvrager: DUFO WEST bvba
 • Ligging: Hyndrickxbosstraat z/n, 8840 Staden
 • Onderwerp: verder exploiteren van een grondwaterwinning
 • Datum beslissing: 6 februari 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2019/219
 • Aanvrager: DUFO WEST bvba
 • Ligging: Bruggestraat 52, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en opsplitsen van één woning in twee afzonderlijke entiteiten
 • Datum beslissing: 6 februari 2020

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.

Maïsveld

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina