Aanvullende personenbelasting en opcentiemen

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een aanvullende gemeenteheffing op personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Voor wie

Deze zijn verschuldigd door iedereen die respectievelijk in Staden is gedomicilieerd of in Staden onroerende eigendom heeft.

Heffing

Voor 2019 is de belasting bepaald op:

  • voor aanvullende personenbelasting: 8%.
  • voor de opcentiemen 1071.