Bekendmakingen aanvragen en beslissingen omgevingsvergunningen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning  

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/137
 • Aanvrager: VIAENE Wim & Edward
 • Ligging: Kleine Veldstraat 70, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een loods + aanleggen bijkomende betonverharding (129 m²) en het hernieuwen, uitbreiden en wijzigen van bestaand gemengd veeteeltbedrijf
 • Openbaar onderzoek: 20 augustus 2020 tot en met 18 september 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/133
 • Aanvrager: VYNCKIER Johan
 • Ligging: Veldstraat 23, 8840 Staden
 • Onderwerp: verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een bestaand pluimveebedrijf
 • Openbaar onderzoek: 28 augustus 2020 tot en met 26 september 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/144
 • Aanvrager: CASIER Ward
 • Ligging: Tolstraat 16, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen varkensstal, slopen stal, plaatsen hoogspanningscabine, aanleggen en renoveren verhardingen, plaatsen van 9 voedersilo's bij stal en
  het verder exploiteren, uitbreiden, veranderen en toevoegen aan een bestaand
  akkerbouw- en varkensbedrijf
 • Openbaar onderzoek: 4 september 2020 tot en met 3 oktober 2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen  

 • Gemeentelijk dossiernummer2020/31
 • Aanvrager: BEERNAERT Frans bvba
 • Ligging: De Linde 6A, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden van een vergund bedrijfsgebouw
 • Datum beslissing: 11 juni 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/41
 • Aanvrager: DECLERCK Jozef
 • Ligging: Renaat Desmedtstraat 11, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van diverse bedrijfsgebouwen, bouwen nieuwe rundveestal en mestvaalt & het veranderen van een bestaand veeteeltbedrijf
 • Datum beslissing: 11 juni 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/60
 • Aanvrager: CUYLLE Angelo
 • Ligging: Rysseveldstraat 47, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden bestaande halfopen bebouwing, na slopen aanbouwen
 • Datum beslissing: 18 juni 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/121
 • Aanvrager: DE FOUR Dominiek-GOETRY Leen VVZRL
 • Ligging: Provinciebaan 47, 8840 Staden
 • Onderwerp: gehele overdracht van een glastuinbouwbedrijf ten opzichte van Pype Stefaan
 • Datum aktename: 18 juni 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/30
 • Aanvrager: VIAENE Geert Steigerbouw bvba
 • Ligging: Foncieregoedstraat 8, 8840 Staden
 • Onderwerp: verplaatsen van inrit en aanleg van natuur (reliëfwijzigingen)
 • Datum beslissing: 25 juni 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/35
 • Aanvrager: PERDU Luc-DESMEDT Sander
 • Ligging: Vrijbosstraat 4, 8840 Staden
 • Onderwerp: vergroten van bestaande open waterput, opvoeren van gronden en uitbreiden van grondwaterwinning en actualiseren van een varkenshouderij en tuinbouwbedrijf
 • Datum beslissing: 25 juni 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/47
 • Aanvrager: CASIER William-DAVID Lindy
 • Ligging: Doornkouter 4, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden van ééngezinswoning, slopen bestaande aanbouw met overdekt terras, bouwen carport en het regulariseren van een vroeger gebouwd bijgebouw, overdekt terras en garage
 • Datum beslissing: 25 juni 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/80
 • Aanvrager: DECLERCK Elias
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 16, 8840 Staden
 • Onderwerp: plaatsen lichtreclame op paal (regularisatie), plaatsen kubus als reclameobject, aanleggen verharding als toegangsweg (regularisatie), rooien verschillende bomen en heesters (regularisatie) en aanleggen verharding (grasdallen)
  tussen fietspad en rijweg (regularisatie)
 • Datum beslissing: 2 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummerV_1132_1
 • Aanvrager: ARCHAEOPTERYX nv
 • Ligging: Kapelleriestraat 34-36, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen bestaande bebouwing, rooien van 12 bomen, aanleggen van een
  weg, deels verleggen van sentier nr. 57 en het verkavelen van verschillende percelen (6 loten voor gesloten bebouwing, 2 loten voor halfopen bebouwing, 1 lot voor meergezinswoning, 1 lot dat dienst doet als kruiwagenpad, 18 parkeerplaatsen en 1 lot voor fietsstalling met berging) + rooien bomen
 • Datum beslissing: 16 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/65
 • Aanvrager: VANHESTE Luc-MERTENS Viviane
 • Ligging: Ieperstraat 194, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande garage
 • Datum beslissing: 16 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/69
 • Aanvrager: PYPE Walter
 • Ligging: Alidor Lamotestraat 9, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen carport tegen bestaande vergunde woning
 • Datum beslissing: 16 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/82
 • Aanvrager: DONCK Kimberly
 • Ligging: De Vlaschaard 46, 8840 Staden
 • Onderwerp: aanbouwen tuinhuis met overdekt terras (32,1 m²) aan halfopen woning
 • Datum beslissing: 16 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/93
 • Aanvrager: BLOMME Koen
 • Ligging: Dorpsstraat 64-66, 8840 Staden
 • Onderwerp: herbestemmen en herinrichten van een feestzaal met bar, gelagzaal en
  keukenruimtes tot vier appartementen met bergingen en afzonderlijke toegang tot het bestaande bovenliggend duplex-appartement (met gelijkvloerse berging)
 • Datum beslissing: 16 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/42
 • Aanvrager: PIETERS PLANT PRODUCTION bvba
 • Ligging: Schierveldestraat 14 en Vergeldermolenstraat 7, 8840 Staden
 • Onderwerp: aanleggen van twee waterbassins met aanhorigheden (pomphuisje, beplanting, rioleringsbuizen) en ophoging grond afkomstig van het uitgraven van de waterbassins
 • Datum beslissing: 30 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/64
 • Aanvrager: CNEUDT Jeroen
 • Ligging: Wallebrugstraat 1, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen tuinhuis (39 m²) in zijtuin
 • Datum beslissing: 30 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/72
 • Aanvrager: VERSTRAETE Stefaan
 • Ligging: Cortonstraat 2, 8840 Staden
 • Onderwerp: verder exploiteren, uitbreiden, veranderen en actualiseren van een tuinbouwbedrijf (laattijdige hernieuwing)
 • Datum beslissing: 30 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/102
 • Aanvrager: Katholiek Onderwijs STAHO vzw
 • Ligging: Filip van Arteveldestraat 1, 8840 Staden
 • Onderwerp: regulariseren van klascontainer bij bestaande basisschool
 • Datum beslissing: 30 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/108
 • Aanvrager: PIERAR Geoffrey
 • Ligging: Hogeschuurstraat 20, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis (25 m²)
 • Datum beslissing: 30 juli 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/73
 • Aanvrager: LALEMAN Bram
 • Ligging: Rekestraat z/n, 8840 Staden
 • Onderwerp: ophogen akkerland met grond (2.912 m³) afkomstig van een uitgegraven
  waterput (grondgebied Kortemark)
 • Datum beslissing: 13 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/96
 • Aanvrager: BLOMME Koen
 • Ligging: Vredestraat 2, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen van een bestaande kamerwoning en uitbreiden met 3
  appartementen
 • Datum beslissing: 13 augustus 2020 (weigering)
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/100
 • Aanvrager: CORNETTE Frederick - PLOUVIER Marieke
 • Ligging: Hogestraat 1, 8840 Staden
 • Onderwerp: renoveren van gedeelte woning van een bestaande hoeve, aanbouwen
  nieuwbouwvolume leefgedeelte, slopen schuur en bouwen van een bijgebouw + rooien boom
 • Datum beslissing: 13 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/105
 • Aanvrager: HESSEL Francky
 • Ligging: Sint Elooistraat 31, 8840 Staden
 • Onderwerp: plaatsen elektriciteitscabine en aanleg betonverharding rond cabine &
  mededeling kleine verandering van een bestaand tuinbouwbedrijf
 • Datum beslissing: 13 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/106
 • Aanvrager: DEPOORTERE Frank-BEERNAERT Charlotte
 • Ligging: De Linde 6B, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden van loods + aanleggen bijkomende waterdoorlatende
  verharding
 • Datum beslissing: 13 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/109
 • Aanvrager: DEGRANDE Filip
 • Ligging: Bruggestraat 58A, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een garage (36 m²) aan bestaand atelier
 • Datum beslissing: 13 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/110
 • Aanvrager: VAN COILLIE Marnick
 • Ligging: Ieperstraat 73, 8840 Staden
 • Onderwerp: aanpassen raamopeningen in voorgevel + vernieuwen voorgevel
  (verwijderen oude gevelsteen, plaatsen isolatie en nieuwe gevelsteen)
 • Datum beslissing: 13 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/114
 • Aanvrager: GHYSELEN Thomas
 • Ligging: Poelkapellestraat 15, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen garage, aanleggen niet-waterdoorlatende buitenverharding,
  regularisatie waterdoorlatende buitenverharding en verwijderen tijdelijk tuinhuis
 • Datum beslissing: 13 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/78
 • Aanvrager: MYLLE Dirk
 • Ligging: Vyvestraat 24, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van bergplaats en garage en herbouwen bergplaats & het verder
  exploiteren, uitbreiden en actualiseren van een bestaand tuinbouwbedrijf
 • Datum beslissing: 27 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/83
 • Aanvrager: DELANOY Frits
 • Ligging: Lucasstraat z/n en Renaat Desmedtstraat z/n, 8840 Staden
 • Onderwerp: terreinaanlegwerken: opvoeren van 581 m³ grond, afkomstig van bouw
  regen- en spuiwaterkelder en het exploiteren van een nieuwe inrichting (2 vijvers)
 • Datum beslissing: 27 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/91
 • Aanvrager: BEEUWSAERT Jeroen
 • Ligging: Dammaertstraat 2, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een loods en aanleg betonverharding bij een landbouwbedrijf
 • Datum beslissing: 27 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/117
 • Aanvrager: VANELSLANDER Brecht-NAERT Annelies
 • Ligging: Aardenplasstraat 6, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen bestaande halfopen woning en bijgebouwen en herbouwen
  halfopen woning en losstaand bijgebouw
 • Datum beslissing: 27 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/122
 • Aanvrager: DEPOORTER Ivo
 • Ligging: Tulpenweg 7, 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een losstaande garage (36,23 m²)
 • Datum beslissing: 27 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/134
 • Aanvrager: STROBBE Geert
 • Ligging: Klerkenstraat 16, 8840 Staden
 • Onderwerp: exploiteren van een nieuwe inrichting (propaangasopslagtank)
 • Datum aktename: 27 augustus 2020
 • Gemeentelijk dossiernummer2020/135
 • Aanvrager: BONTE Kristien
 • Ligging: Moorsledestraat 2, 8840 Staden
 • Onderwerp: overname van een rundveehouderij ten opzichte van André Bonte
 • Datum aktename: 27 augustus 2020

2020/104 - OMV_2020072995 - GOSIAU Stephen, Kerkhofblommenstraat 30A

Datum beslissing: 3 september 2020


2020/138 - OMV_2020105957 - Sportkring Staden vzw, Bruggestraat 41

Datum beslissing: 3 september 2020


2020/139 - OMV_2020108748 - Scholengroep 26 Kortrijk AV (BS 't Klavertje), Diksmuidestraat 1

Datum beslissing: 3 september 2020


2020/140 - OMV_2020108787- HAEST Maria, Sint Jansstraat 209

Datum beslissing: 3 september 2020


2020/99 - OMV_2020068439- RAES Jacques - DEMEULENAERE Rosa, Meiboomstraat 15

Datum beslissing: 10 september 2020


2020/107 - OMV_2020049099 - RODES Construct bvba, Cockstraat 3A (lot 1)

Datum beslissing: 10 september 2020


2020/118 - OMV_2020080958 - DEKETELAERE Engineering bvba - Diksmuidestraat 12A

Datum beslissing: 10 september 2020


2020/129 - OMV_2020097772 - ARTEEL Bart-Ilse GYSELINCK - Kasteelstraat 32

Datum beslissing: 10 september 2020

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.

Maïsveld

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina