Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Lokaal overleg kinderopvang

Kindje zittend in het gras

Het Lokaal overleg kinderopvang, of kortweg LOK, brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvanginitiatieven, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina