Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP): publieke raadpleging

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DE ROOTPUTTEN UITBREIDING - publieke raadpleging en participatiemoment

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'De Rootputten Uitbreiding' voorziet in een uitbreiding van de ambachtelijke zone De Rootputten in Oostnieuwkerke met ongeveer 1,1 ha.

Naast de uitbreiding van de ambachtelijke zone wordt ook een resterend stukje woonuitbreidingsgebied van +/- 1.800 m² opgenomen in de plancontour.  Het betreft een restdeel van het woonuitbreidingsgebied dat inmiddels is gerealiseerd met de verkaveling De Vlaschaard.  Dit stukje woonuitbreidingsgebied is door zijn beperkte oppervlakte en beperkte breedte niet ontwikkelbaar en wordt omgezet in agrarisch gebied.

Eerste fase: startnota en procesnota

In een eerste fase wordt een startnota en procesnota opgemaakt.  De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelscenario’s. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 22 november 2021 tot en met 21 januari 2022 kan iedereen de startnota en procesnota inzien en zijn opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente.  Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via ruimte@staden.be
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, enkel op afspraak gedurende de openingsuren, en kan je ook raadplegen op de gemeentelijke website

Participatiemomenten

Er wordt een participatiemoment voorzien in de vorm van een zitdag, dit op dinsdag 7 december 2021 van 17 tot 19 uur.

U kan zich hiervoor vooraf inschrijven via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina