Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Maatregelen corona

1) Algemeen

De huidige mondmaskerplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen, wordt uitgebreid naar iedereen vanaf 10 jaar en met een algemene verplichting om het mondmasker te dragen in binnenruimtes van:

 • Winkels en winkelcentra
 • Zorginstellingen zoals ziekenhuizen en rusthuizen
 • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
 • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten (waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra)
 • Bibliotheken
 • Erediensten 
 • Leerlingen uit het middelbaar moeten vanaf maandag 22 november een mondmasker dragen. Zodra iedereen zit én er voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af. Op de speelplaats mag het af, maar de afstand moet bewaard worden.
 • Cafés en restaurants, tenzij we aan tafel zitten.
 • Alle evenementen (zowel binnen als buiten) en ongeacht de grootte van het evenement.

Op de volgende plaatsen moet je vanaf 12 jaar en 2 maanden een CST kunnen voorleggen én een mondmasker dragen:

 • De horeca (als je niet neerzit en vanaf 16 jaar)
 • Schouwburgen
 • Concertzalen
 • Culturele centra
 • Cinema’s
 • Musea
 • Indoor pretparken
 • Evenementen

Vanaf 12 jaar en 2 maanden is het Covid Safe Ticket (CST) verplicht voor evenementen, testevenementen en zorginstellingen (zelf te kiezen) zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Pas vanaf 16 jaar moet je ook een coronapas kunnen voorleggen in de horeca, in de fitnesscentra en in de nachtclubs en discotheken.

Blijf deze regels respecteren:

 • heb aandacht voor een goede hygiëne (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne …)
 • ventileer ruimtes voldoende
 • beperk je contacten en spreek zo veel mogelijk buiten af
 • hou afstand

2) Jeugd, sport en vrije tijd

 • Je mag sporten waar, en met hoeveel je wil.
 • Sportwedstrijden kunnen doorgaan binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.
 • Georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld een club of vereniging) mogen doorgaan. 
 • Verenigingen of clubs kunnen eigen maatregelen treffen, neem daarom info bij de desbetreffende club of vereniging.
 • De genomen maatregelen voor jeugdwerking kan je nalezen bij Ambrassade. Het gemeentebestuur adviseert om zoveel als mogelijk:
  • het aantal contacten te vermijden;
  • buiten activiteiten te organiseren;
  • om ruimtes te ventileren als activiteiten onvermijdelijk binnen doorgaan.
 • Bij een bezoek aan de fitness is vanaf 16 jaar een coronapas nodig. 
 • Alle sportlokalen en -zalen in Staden blijven open, maar de kleedkamers sluiten. Deze maatregel geldt maximaal tot en met 31 december. Indien de situatie het toelaat, kan terug versoepeld worden. In de sportlokalen blijft het belangrijk om goed te ventileren en regelmatig controle uit te voeren met een CO2-meter. Er is wel een uitzondering voor competitiewedstrijden. Kleedkamers kunnen dan gebruikt worden op voorwaarde dat:
  • de clubs een lijst bezorgen met de competitiewedstrijden waarvoor ze de kleedkamers willen gebruiken vóór 1 december 2021 via burgemeester@staden.be en vrijetijd@staden.be;
  • alle spelers vroeger komen om ter plaatse een zelftest af te nemen;
  • de clubs een verantwoordelijke aanstellen voor het toezicht en de controle van de zelftesten. De na(a)m(en) van de verantwoordelijke(n) word(t)(en) doorgegeven vóór 1 december 2021 via burgemeester@staden.be en vrijetijd@staden.be;
  • bij een negatieve zelftest, kan de kleedkamer gebruikt worden onder de vermelde voorwaarden. Bij een positieve zelftest dient de persoon in kwestie zo snel mogelijk de sportsite te verlaten;
  • de kleedkamer maximaal 15 minuten voor de wedstrijd, maximaal 15 minuten tijdens de rust en maximaal 15 minuten na de match gebruikt worden;
  • de kleedkamer voldoende geventileerd wordt;
  • de CO2 correct wordt gemeten én opgevolgd;
 • De Stadense sportverenigingen kunnen de kosten voor de zelftesten van hun leden recupereren door de facturen in te dienen bij het gemeentebestuur. De kosten voor de zelftesten van de bezoekers zijn voor de organisator of bezoekende club.
 • Alle maatregelen om veilig te sporten kan je nalezen op de website van Sport Vlaanderen.

3) Winkels, horeca en economie

4) Werken

 • Telewerk is verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 20 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

 • Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

5)Evenementen, recepties, feesten, ceremonieën ...

 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met Covid Safe Ticket (CST) georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. Dezelfde regels als in de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker toegelaten is.
  • Bovenstaande bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in je woning. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in je woning.
  • Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de eigen woning, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.
  • Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horecadienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.
 • Alle gemeentelijke lokalen, met uitzondering van de sportlokalen en -zalen, sluiten de deuren van donderdag 25 november tot en met vrijdag 31 december. Alle geplande activiteiten in deze gebouwen kunnen in deze periode niet doorgaan.
 • Publieke evenementen
  • binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
  • buiten: indien organisatoren de regels van de sociale afstand en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden. De regels van de horeca zijn van toepassing.
 • Het CST is nodig publieke evenementen en private bijeenkomsten van meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten. Ook kerstmarkten, intredes van de Sint of thematische wandeltochten worden als evenement beschouwd.
 • De openbare barbecues in Staden zijn open.
 • Er is mondmaskerplicht voor handelsbeurzen. De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

7) Reizen naar het buitenland

 • Reizen is mogelijk. Lees hier meer.
 • Reizen kan volgens de geldende reisregels. Elk land beslist zelf onder welke voorwaarden het toeristen toelaat. Informeer je dus steeds over de maatregelen van je bestemming voor vertrek.
 • Bij terugkeer in ons land geldt: wie uit een oranje of groene zone komt, hoeft niets te doen qua test of quarantaine. Wie uit een rode zone komt, moet dat doen met het Europees covid-certificaat. Concreet betekent dat: wie al twee weken volledig gevaccineerd is, moet geen coronatest ondergaan en dus ook niet in quarantaine. Wie nog geen twee weken volledig gevaccineerd is, zal wel een test moeten ondergaan op dag 1 of 2, en dat vanaf de leeftijd van 12 jaar. Op dag 7 komt een 2de verplichte test bij. Quarantaine tussen de twee testmomenten hoeft niet.
 • Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) wordt alleen nog maar elektronisch aangeboden.

8) Scholen en opvang

 • De ministers van Onderwijs kregen op vrijdag 26 november de opdracht een pakket maatregelen uit te werken rond onder meer:
  • verplichte mondmaskerdracht;
  • luchtkwaliteit en betere ventilatie;
  • het uit elkaar houden van klasgroepen;
  • opsporen van hoogrisico-contacten;
  • buitenschoolse activiteiten.
 • Ouders zijn verplicht een mondmasker te dragen voor het brengen en oppikken van hun kind(eren) aan de ingang van de buitenschoolse kinderopvang, indien de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd wordt
 • In het lager onderwijs moeten kinderen van het 5de en 6de leerjaar een mondmasker dragen. Ook in het middelbaar is dit opnieuw het geval.
 • Buitenschoolse kinderopvang De Paddestoel en andere crèches zijn open.

9) Welke (gemeente)diensten blijven open, welke zijn gesloten?

 • Alle gemeentelijke lokalen, met uitzondering van de sportlokalen en -zalen, sluiten de deuren van donderdag 25 november tot en met vrijdag 31 december. Alle geplande activiteiten in deze gebouwen kunnen in deze periode niet doorgaan.
 • De hoofdbibliotheek is open. Draag een mondmasker als je op bezoek komt.
 • Het recyclagepark is open, maar het aantal bezoekers wordt beperkt. Het is aangeraden om een mondmasker te dragen, zeker op plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kan garanderen.
 • Dienstencentrum ’t Scharnier is open mits het dragen van een mondmasker. Aan tafel mag het mondmasker af. 
 • De Minder Mobielen Centrale (MMC) gaat beperkt door: enkel noodzakelijke ritten zijn mogelijk (bijvoorbeeld boodschappen, dokterbezoek ...). Je kan ook beroep doen op het zorgmeldpunt voor je boodschappen of een maaltijd aan huis.
 • Buurtrestaurant Te Goare is open, met uitzondering van het buurtrestaurant in Oostnieuwkerke. Aan de eters wordt het CST gevraagd. Het mondmasker mag aan tafel af.
 • In wzc De Oever is bezoek mogelijk onder voorwaarden. Handen ontsmetten en het dragen van een mondmasker blijft verplicht. 
 • Bezoek aan de administratieve diensten van het AC/DC is mogelijk. Wil je vlot geholpen worden? Maak dan een afspraak.
 • Het lokaal commissariaat is open op afspraak. Voor dringende aangiften kan je ook terecht bij de lokale commissariaten van Ieper, Poperinge en Wervik. De openingstijden van deze locaties vind je hier.