Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP): publieke raadpleging

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan WANKAARDE BIS - publieke raadpleging en participatiemoment

De gemeente heeft het voornemen om het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Wankaarde gedeeltelijk te herzien. De herziening heeft betrekking op de niet bebouwde gronden gelegen tussen Sint Jansstraat, Bruggestraat, Wankaardelaan en Oude Tramweg. Deze gronden zijn op heden voorbehouden voor de realisatie van sociale woningen. Met deze herziening wenst de gemeente de mogelijkheid in te schrijven voor een private ontwikkeling.  Daarnaast wordt onderzocht hoe het ruimtelijk rendement kan worden verhoogd.

Eerste fase: startnota en procesnota

In een eerste fase wordt een startnota en procesnota opgemaakt.  De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelscenario’s voor het nog te realiseren woonproject. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 11 januari 2021 tot en met 12 maart 2021 kan iedereen de startnota en procesnota inzien en zijn opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente.  Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via ruimte@staden.be
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren op afspraak, en kan je ook raadplegen op de gemeentelijke website

Participatiemomenten

Er zijn twee participatiemomenten voorzien waar je terecht kunt voor info en vragen over de start- en procesnota.  Deze gaan door in het SWOK, Ooststraat 4A te Staden, op 14 en 21 januari 2021 om 19 uur. Inschrijven vooraf is verplicht. Bij voorkeur één persoon per gezin.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina