Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Proefproject 'Schoolstraat' Oostnieuwkerke

Slijperstraat - Oostnieuwkerke

In oktober 2016 nam de vrije basisschool in Oostnieuwkerke zijn intrek in het gerenoveerde gebouw in de Slijperstraat. Een wijziging van schoollocatie met ook gevolgen op de mobiliteit.

Tijdens het begin en einde van de school verwachten we een piek van aankomend, vertrekkend, parkerend, kerend autoverkeer in de schoolomgeving. Op datzelfde moment zijn ook de meest kwetsbare, zwakke weggebruikers in het verkeer: jonge kinderen met vaak beperkte ervaring in het verkeer in die zone. Vanaf 1 september 2016 startte een proefproject waarbij we de veiligheid van deze schoolgaande kinderen voorop plaatsten. Het proefproject besloeg een termijn van één schooljaar.

Schoolstraat

In de Slijperstraat wordt een schoolstraat ingericht. ’Een schoolstraat is een straat waarin een school gevestigd is, en die tweemaal per dag, bij het begin en einde van de schooldag, tijdelijk wordt afgezet voor ingaand gemotoriseerd verkeer gedurende een half uur (met uitzondering van hulpdiensten)‘, zo luidt de definitie van het concept schoolstraat. Het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving is de prioritaire doelstelling van dit project.

Praktisch

Praktisch betekent dit dat de Slijperstraat vanaf Valkstraat tot Spanjestraat tijdelijk zal worden afgesloten door middel van verplaatsbare nadar. Ook gemachtigde opzichters zijn aanwezig. Het concept wordt enkel toegepast op schooldagen tijdens de volgende tijdstippen:  

  • elke ochtend: van 8.00 tot 8.35 uur
  • op maandag, dinsdag en donderdag: van 15.55 tot 16.15 uur
  • op woensdag: van 11.10 tot 11.30 uur
  • op vrijdag: van 14.55 tot 15.15 uur.

Bijkomende maatregelen

Als flankerende maatregelen werden een aantal kort parkeerplaatsen ingericht en dit aan de parkeervakken in Valkstraat, Zonneheem en Spanjestraat. Ook een tonnagebeperking wordt ingevoerd en er komt een uitbreiding van de tijdelijke snelheidsbeperking tot 30 km per uur. Op de invalswegen komen vooraankondigingsborden. Rond de schoolzone zelf wordt de oversteek bekeken. Er zullen beperkte infrastructuurwerken gebeuren om de oversteek tussen de beide schoolafdelingen alsook de voetgangers- en fietsersbewegingen in die zone veiliger te laten verlopen.

Ook de belbushalte in de zone van de schoolstraat wordt verplaatst naar de hoek Spanjestraat-Slijperstraat. 

Uitgebreidere informatie over het thema (kaarten, ..) vind je terug op de presentatie van de infovergadering die je kunt downloaden bij de downloads op deze pagina.

Proefproject

Het project zal worden geëvalueerd waarbij onder andere thema's zoals parkeerdruk, verkeersdrukte in omliggende straten, veiligheid,... aan bod zullen komen. Er komt een interne evaluatie kort na de opstart, en een uitgebreide evaluatie aan het eind van de proefperiode. Uiteraard zijn ook jouw suggesties en/of vragen rond het concept schoolstraat welkom via ruimte@staden.be

 

Schoolstraat

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina