Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Werken centrum Staden - updates

Regelmatig informeren we je over de stand van zaken van het project 'Afkoppeling grachtinlaten Paardebeek' in het centrum van Staden. Hieronder geven we je het overzicht van alle updates die gedurende het project online verschenen. 

Update 3 oktober 2016

Na de laatste update op 15 september 2016 over de werken in centrum Staden, zijn we hier met een nieuwe update van de werken.

Aan het kruispunt Vredestraat – Ieperstraat is de aannemer gestart met het heraanleggen van de bovenbouw van de wegenis. Momenteel is de plaatsing van de borduren en weggoten volop in uitvoering.

Na de werken aan het kruispunt Vredestraat - Ieperstraat worden de voetpaden en Koemarkt zelf aangelegd. Met het invoeren van de fundering, plaatsen van rioolslokkers kan nadien worden geasfalteerd De aanleg van de onderlaag asfalt op het kruispunt is gepland op 19 oktober 2016. De toplaag asfalt in Ieperstraat, vanaf het gemeentehuis tot het kruispunt met Vredestraat is gepland op 24 oktober 2016. Aansluitend worden de wegmarkeringen aangebracht. We verwachten dat deze werken afgerond zullen zijn voor het herfstverlof.

 

Update 15 september 2016 - Kruispunt Ieperstraat-Vredestraat

Kruispunt Ieperstraat-Vredestraat

Momenteel zijn de rioleringswerken aan het kruispunt Ieperstraat met Vredestraat in uitvoering. Vanaf volgende week kan de bovenbouw er uitgevoerd worden waarbij rioolslokkers, goten, borduren en betegeling wordt aangelegd. Het aanplanten van de groenvakken in Statiestraat, Ieperstraat en Koemarkt zal in één fase gebeuren na het voltooien van alle wegenisweken.

Ieperstraat

In de Ieperstraat dienen er aan de voetpaden en parkeerstroken nog herstellingswerken te gebeuren. Daarna kan de betegeling worden ingewassen. Ter hoogte van het gemeentehuis dient de bushalte van De Lijn nog aangelegd te worden. De asfalttoplaag in de Ieperstraat zal gelijktijdig met het kruispunt op de Koemarkt worden aangelegd. 

Ook de werken in het binnengebied Foncier ter Loo zijn in volle uitvoering. 

Verwacht wordt dat de werken midden oktober zullen afgerond zijn. Tot dan blijven de ingestelde omleidingen en verkeersmaatregelen van kracht.

Update 5 augustus 2016 - Ieperstraat

Na het bouwverlof herstarten de werken in centrum Staden. Het project 'Afkoppeling grachtinlaten Paardebeek' in het centrum van Staden loopt mooi voor op schema. Een overzicht van de werken voor de komende weken lees je hieronder.

Ieperstraat

De aannemer van de werken is momenteel werkzaam in de Ieperstraat, in het gedeelte tussen Marktplaats en Vredestraat. Bij het hernemen van de werken na het bouwverlof wordt er verder gewerkt aan de bovenbouw. Zo zullen voetpaden, parkeerstroken, KWS-verharding,... worden aangebracht.

Opbreken kruispunt Ieperstraat-Vredestraat-Ieperstraat

Vanaf 16 augustus 2016 wordt een nieuw stuk opgebroken, namelijk het kruispunt Ieperstraat-Vredestraat-Ieperstraat. Voor een vermoedelijke duur van 2 maanden zal dit kruispunt afgesloten zijn. 

Verkeersmaatregelen

De huidige wegomlegging en bijhorende verkeersmaatregelen blijven ingesteld. Er wordt een kleine aanpassing aangebracht voor het verkeer komende van Vijfwegen of van Hospitaalstraat dat voortaan via Rysseveldstraat zal worden gestuurd. Om vlot en veilig verkeer te garanderen wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in het eerste stuk van deze Rysseveldstraat (gedeelte tussen Ieperstraat en Kleine Veldstraat). 

De Lijn

De bestaande reisroutes van De Lijn blijven behouden, met uitzondering van de route langsheen de Vredestraat. Deze tijdelijke opstapplaats in Vredestraat wordt verplaatst naar Rysseveldstraat. Het busvervoer van De Lijn komende van Vijfwegen of uit Hospitaalstraat rijden via Rysseveldstraat richting Sint Jansstraat.

Update 12 mei 2016 - Wijziging timing (nr. 13)

Vorige week woensdag publiceerden we een update voor de werken in centrum Staden. Door meerwerken dienen we de update aan te passen. De planning van de werken is aangepast: de volgende fase van de werken, fase 5, zal starten op maandag 23 mei en niet zoals eerder bericht op 17 mei 2016. Deze wijziging komt er doordat er meer werk is aan de afwerking van de bovenbouw dan eerst ingeschat. Alle andere data die eerder werden meegedeeld (update 12) blijft behouden.

Update 4 mei 2016 - Fase 5 bijna afgelopen (nr. 12)

Fase 5: Statiestraat en Marktplaats tot aan Ieperstraat

De komende twee weken werken we de vijfde fase van de werken af. Deze fase omvat Statiestraat en Marktplaats tot aan Ieperstraat. Volgens de planning van de aannemer wordt er geasfalteerd op woensdag 11 en vrijdag 13 mei 2016. Het verkeer Roeselare-Diksmuide zal na deze werken opnieuw normaal kunnen verlopen en ook de Kapelleriestraat wordt terug opengesteld.

Ieperstraat tussen Marktplaats en Vredestraat

Vanaf dinsdag 17 mei 2016, na het Pinksterweekend, start de volgende fase: Ieperstraat tussen Marktplaats en Vredestraat.De duur van deze fase is voorzien tot het zomerverlof. Zoals steeds is elke planning sterk afhankelijk van weersomstandigheden. Naar aanleiding van deze nieuwe fase worden nieuwe verkeersmaatregelen toegepast: 

 • Ieperstraat: volledig afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf Marktplaats tot Vredestraat. Het kruispunt met de Vredestraat wordt in deze fase nog niet opgebroken. 
 • Voor het plaatselijk verkeer wordt in de Ieperstraat het éénrichtingsverkeer opgegeven en een parkeerverbod ingesteld.
 • De toegang tot de Marktplaats (parking) wordt afgesloten aan kant Ieperstraat. Er kan op- en afgereden worden via de zijde van de kerk. Een aantal parkeerplaatsen wordt ingenomen voor werfzone.
 • Het éénrichtingsverkeer in de Hospitaalstraat en Stampkotstraat blijft ingesteld.

Naast deze verkeersmaatregelen worden ook volgende wegomleggingen ingesteld

 • Diksmuide naar Roeselare: via Kapelleriestraat > Hospitaalstraat > Ieperstraat > Vredestraat
 • Houthulst naar Roeselare: via Hospitaalstraat > Ieperstraat > Vredestraat
 • Roeselare naar Ieper: Marktplaats > Statiestraat > Kapelleriestraat > Hospitaalstraat > Ieperstraat
 • Diksmuide naar Ieper: Statiestraat > Kapelleriestraat > Hospitaalstraat > Ieperstraat.

De Lijn zal een aangepaste route volgen en informeert je hierover door het uithangen van informatie aan hun haltes. Er is enkel nog een tijdelijke halte voorzien in Vredestraat. 

Handelaars

De handelsroutes die de bereikbaarheid van de handelaars tijdens de werken aangeven, worden aangepast naar de nieuwe wegomlegging. Volg de aangegeven routes en zo kom je bij onze lokale handelaars. 

Bewoners in de werfzone

Aan de bewoners in de werfzone vragen we om: 

 • Alle huisvuil vanaf maandag 23 mei 2016 naar het ophaalpunt aan de Kerk of aan het kruispunt Ieperstraat met Vredestraat te brengen.
 • Je wagen vanaf dinsdag 17 mei 2016 buiten de werfzone te parkeren. Je kan hiervoor gebruik maken van omliggende openbare parkeerplaatsen zoals omgeving kerk en Stationsgebouw.

Update 20 april 2016 - Inrit Guido Gezelleplein onderbroken (nr. 11)

De inrit van het Guido Gezelleplein ter hoogte van de kerk wordt afgesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 april 2016. De inrit wordt tijdens deze dagen gesloten voor alle verkeer naar aanleiding van de wegenwerken. Voor wagens is het Guido Gezelleplein enkel te bereiken via de Carninstraat. Te voet is de parking blijvend bereikbaar. In het weekend zal deze inrit opnieuw open en beschikbaar zijn. 

De wekelijkse markt die telkens op donderdag doorgaat, blijft toegankelijk en bereikbaar tijdens de werken. 

Update 12 april 2016 - Bewegwijzering handelszaken centrum Staden

 

De bewegwijzering naar de handelszaken in het centrum van Staden die getroffen worden door de wegenwerken is op punt gezet. De aannemer die hiervoor werd aangesteld en bijgevolg verantwoordelijk is voor deze signalisatie bracht dit te laat in orde. Ondertussen staat alles op punt. Sinds gisteren zijn de werken opgeschoven naar de Kapelleriestraat waardoor de toegang van deze straat is afgesloten. De werkzaamheden zijn nu volop aan de gang voor het gemeentehuis zoals we eerder aankondigden op 4 maart 2016. Het gemeentehuis blijft te voet bereikbaar zoals voorheen. 

Handelaars met vragen over de bewegwijzering kunnen terecht bij de sector Wonen & Omgeving via ruimte@staden.be.

Update 25 maart 2016 - Halfweg fase 5 (nr. 10)

Ondertussen zijn we halfweg fase 5 van de werken in het centrum Staden. Tijd voor een nieuwe update dus.Door weersomstandigheden en technische moeilijkheden werd wat vertraging opgelopen bij het aanbrengen van de onderlaag asfalt in de Carninstraat. Maar er wordt stevig verder gewerkt. De aannemer bezorgde ons de planning voor de komende periode en die geven we je graag mee. Een overzicht per week.

Statiestraat

Vanaf donderdag 31 maart 2016 worden de voetpaden in de Statiestraat verder afgewerkt. Ook de week daaropvolgend zal de afwerking gebeuren van de resterende werken, het inwassen van de voetpaden, afwerken van het groen en het opkuisen van de werfzone. 

de Carninstraat & kruispunt met Diksmuidestraat

Vanaf donderdag 7 april 2016 wordt de toplaag asfalt aangelegd in de Carninstraat en op het kruispunt de Carninstraat met Diksmuidestraat. Mogelijks wordt ook de onderlaag in Statiestraat dan al aangelegd. Dit betekent voor die dag dat:

 • de Carninstraat volledig zal worden afgesloten voor het verkeer,
 • het recyclagepark en begraafplaats enkel toegankelijk zullen zijn vanaf de Koninklijke wijk,
 • kinderopvang de Paddestoel te bereiken zal zijn vanaf het Eugeen Dermautpark. Parkeren zal mogelijk zijn op de parkeerplaats van de school 't Klavertje,
 • voor één dag éénrichtingsverkeer zal worden ingesteld in Lucasstraat.

Volgende fase gaat van start

Vanaf maandag 11 april 2016 starten we een volgende fase van de werken, namelijk in Statiestraat en Marktplaats, tussen Kapelleriestraat en Ieperstraat. Deze fase zal vermoedelijk eerder beëindigd worden zoals oorspronkelijk voorzien. Momenteel schatten we in dat deze fase dan ook zal duren tot begin juni van dit jaar. 

Verkeersmaatregelen

De ingestelde wegomlegging langs de gewestwegen blijft van kracht. De wegomlegging zal dus blijven verlopen via Rijksweg R32 > Lichtervelde > Zarren. Komende vanuit Diksmuide betekent dit Diksmuide N35 > Lichtervelde N32 Rijksweg > N36 Staden. Naar aanleiding van het vervolg van de werken die we hierboven aankondigden, worden enkele bijkomende verkeersmaatregelen genomen:

 • tweerichtingsverkeer in de Carninstraat wordt mogelijk, mits het instellen van een parkeerverbod. Ook in Bruggestraat zal een kleine zone parkeerverbod worden ingesteld,
 • in het centrum is er een tonnagebeperking,
 • in de Koninklijke wijk wordt tonnagebeperking en zone 30 voorlopig nog ingesteld,
 • in de Hospitaalstraat wordt eenrichtingsverkeer met verbod om in te rijden vanuit Ieperstraat van kracht zodat we de doorgang van lijnbussen kunnen verzekeren,
 • het éénrichtingsverkeer in Cardijnlaan wordt opgeheven,
 • in Stampkotstraat blijft het éénrichtingsverkeer dan weer van toepassing,
 • op het Marktplein rond de kerk (Guido Gezelleplein) wordt deze afgesloten aan één kant. Het marktplein zal enkel nog toegankelijk zijn vanaf de Carninstraat.

Belangrijk! De wekelijkse markt op donderdag blijft gewoon doorgaan. Je kan er blijvend terecht voor je wekelijkse inkopen. 

De Lijn

De Lijn zal een aangepaste route volgen. De bussen zullen een omleiding volgen en er worden tijdelijke haltes ingericht aan Vredestraat en het stationsgebouw in de Carninstraat. Een aantal haltes komen ook te vervallen. Bij de downloads vind je de aanpassingen van De Lijn. Ook de bewonersbrief met deze informatie kan je bij de downloads afhalen.

Update 4 maart 2016 - Een goed half jaar aan het werk (nr. 9)

De wegenwerken in centrum Staden zijn ondertussen een goed half jaar bezig en lopen nog steeds volgens planning. We brengen je opnieuw een stand van zaken van deze werken met dit nieuwsbericht.

Statiestraat

In de Statiestraat is de aanleg van de hoofdriolering ondertussen afgewerkt. De huisaansluitingen van de woningen gelegen in Statiestraat worden momenteel overgekoppeld op de hoofdriolering. De afwerking van de bovenbouw aan het kruispunt Statiestraat – de Carninstraat is opgestart. Ook de borduren van het kruispunt worden geplaatst. Zo wordt er steeds verder richting Kapelleriestraat gewerkt.

de Carninstraat

Op 15 maart 2016 wordt de toplaag asfalt in De Carninstraat aangebracht. Zo wordt alles in het werk gesteld om ook het kruispunt met de Statiestraat tegelijk te asfalteren. In de loop van volgende week wordt de onderlaag asfalt in de Carninststraat tot en met kruispunt Statiestraat aangebracht. Nadien worden de riooldeksels aangepast om op dinsdag 15 maart 2016 zo de toplaag te kunnen aanbrengen. Dit betekent dat op die dag de Carninstraat volledig wordt afgesloten. Het gemeentelijk recyclagepark is ten gevolge van deze werken die dag gesloten. Er zal een omleiding via de Lucasstraat worden ingesteld. Na de asfalteringswerken zullen de Carninstraat en het kruispunt met Statiestraat richting Diksmuidestraat opnieuw bereikbaar zijn voor doorgaand verkeer. 

Kapelleriestraat

Begin april zullen de werken opschuiven en wordt de Kapelleriestraat afgesloten. 

Update 22 januari 2016 - Planning (nr. 8)

Met deze achtste update geven we je een stand van zaken en een blik op de planning van de volgende fase. De rioleringswerken in de Statiestraat zijn in volle uitvoering.  De aannemer is bezig met de hoofdriolering aan te leggen tussen de Carninstraat en Kapelleriestraat.  De bovenbouw van de Carninstraat, voetpaden en parkeerstroken worden, mits de weersomstandigheden het toelaten, verder afgewerkt.  Vanaf maart kan er opnieuw geasfalteerd worden. Volgens de planning zal het kruispunt met de Kapelleriestraat worden bereikt rond één maart. Afhankelijk van het verloop van de werken zal de aansluiting met de Kapelleriestraat in dezelfde fase van de werken in de Statiestraat worden uitgevoerd en ook en een fase worden geasfalteerd.  

Om extra parkeerplaatsen in het centrum te creëren werd toelating verkregen van de eigenaars om de parking van de voormalige Delhaize te gebruiken. De parking is hoofdzakelijk bedoeld voor de bewoners in de werfzone. De poort zal 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7 worden opengesteld en dit tot 1 mei 2016.  We verzoeken dan ook uitdrukkelijk om geen zwerfvuil op het terrein achter te laten.

De huidige wegomlegging en verkeersmaatregelen blijven ingesteld.  Ook de Lijn blijft de aangepaste reisroute volgen. Tenslotte vragen we ook de bewoners in de werfzone om alle huisvuil naar één van de voorziene ophaalpunten te brengen. Deze ophaalpunten zijn gelegen aan het begin of einde van de werfzone. 

Update 29 december 2015 - Vierde fase volop aan de gang (nr. 7)

Momenteel zijn de rioleringswerken ter hoogte van het kruispunt Diksmuidestraat - Statiestraat - de Carninstraat (4de fase) aan de gang. Na het eindejaarsverlof worden deze werken verder gezet tot halfweg januari 2016. Vanaf midden januari 2016 worden de rioleringswerken in de Statiestraat gestart. Een eerste fase is het aanleggen van de riolering. In deze fase zullen de voetpaden nog niet opgebroken worden. Hierna worden de woningen overgekoppeld op de nieuwe riolering. Als laatste fase wordt de bovenbouw van de rijweg afgewerkt door het plaatsen van borduren, aanleggen van voetpaden en het invoeren van een fundering in de rijweg. Volgens de planning van de aannemer, RTS uit Zedelgem, zullen de werken tegen begin maart de Kapelleriestraat bereiken. Begin 2016 worden de resterende voetpaden en parkeerstroken in de de Carninstraat afgewerkt. 

Belangrijk! De huidige wegomlegging en verkeersmaatregelen blijven ingesteld. Ook De Lijn blijft de aangepaste reisroute volgen. 

Tenslotte vragen we aan de bewoners in de werfzone om alle huisvuil naar één van de ophaalpunten aan het begin of einde van de werfzone te brengen. 

Update 2 december 2015 - Regenweer verstoort even de planning (nr. 6)

Door het regenweer van de laatste dagen is de planning van de werken in centrum Staden licht gewijzigd. De asfalteringswerken in de Carninstraat worden opgeschoven naar vrijdag 4 december 2015. Bijgevolg worden de werken aan het kruispunt Statiestraat- de Carninstraat- Diksmuidestraat pas maandag 7 december 2015 opgestart. Dit betekent dat de gewestweg N36 pas vanaf maandag 7 december 2015 wordt afgesloten in plaats van 3 december 2015 zoals eerder aangekondigd. De gemeente volgt de planning verder van nabij op en zal eventuele wijzigingen communiceren via de gemeentelijke website, mailing via economische kaart en sociale media.

Update 26 november 2015 - Vlot en voor op schema (nr. 5)

 

Sinds eind augustus werden de riolering- en wegeniswerken 'Afkoppeling grachteninlaten Paardebeek' in het centrum van onze gemeente opgestart. De werken verlopen momenteel vlot en voor op schema. Vanaf donderdag 3 december 2015 start de vierde fase van de werken ter hoogte van het kruispunt Diksmuidestraat- Statiestraat- de Carninstraat. Naar aanleiding hiervan worden ingrijpende verkeersmaatregelen genomen waarbij de gewestweg N36 wordt afgesloten.

Doorgaand en zwaar verkeer wordt door een wegomlegging via gewestwegen omgeleid:

 • vanuit Roeselare: R32 ring Roeselare > N32 Lichtervelde > N35 Zarren > N36 Staden
 • vanuit Zarren: N35 > Lichtervelde > N32 > R32 Roeselare > N36 Staden.

Opgelet deze omleiding blijft ook tijdens de volgende fasen van de werken van kracht. 

In het centrum zijn ook volgende bijkomende verkeersmaatregelen van kracht:

 • de werfzone ter hoogte van het kruispunt Diksmuidestraat- Statiestraat- de Carninstraat blijft volledig verkeersvrij,
 • in een gedeelte van Diksmuidestraat en Statiestraat zal enkel plaatselijk verkeer worden toegelaten,
 • in de Cardijnlaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd voor het deel vanaf Kapelleriestraat tot Lelieweg.

Er wordt eveneens een tonnagebeperking ingesteld in zowel de Statiestraat als Diksmuidestraat om het zwaar verkeer langs gemeentelijke wegen te beperken. Deze tonnagebeperkingen zijn uitgezonderd plaatselijk verkeer en uitgezonderd landbouwverkeer. De aan- en afvoerroutes zijn:

 • voor de bedrijven gelegen ten oosten van de werfzone via Roeselare R32- N36,
 • voor de bedrijven gelegen ten westen van de werfzone via Zarren N35- N36.

We benadrukken dat alle handelaars bereikbaar blijven tijdens de werken. 

Update 12 november 2015 - Volgende fase: de Carninstraat (nr. 4)

De volgende fase is het aanleggen van riolering en het vernieuwen van wegenis in de de Carninstraat, gedeelte tussen de brandweerkazerne en het kruispunt met de Diksmuidestraat. Starten doen we met de aanleg van de hoofdriolering. Daarna worden de overkoppelingen van de huisaansluitingen op de riolering uitgevoerd. De wegenis wordt heraangelegd in de bestaande toestand.

Tijdens de werken blijft de de Carninstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, de plaatselijke omleiding blijft ingesteld. De toegang tot de begraafplaats en het recyclagepark zal verder via de Charles Ampestraat en de koninklijke wijk verlopen. Langs de zijweg Diksmuidestraat wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. De bewoners van ‘Foncier ter Loo I en II’ kunnen de private weg ‘Adams’ die uitgeeft op het Guido Gezelleplein gebruiken, er is hiervoor toelating van de eigenaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de eventuele technische moeilijkheden wordt verwacht dat de werken in de de Carninstraat zullen afgerond zijn tegen eind november. 

De volgende fase betreft de werken aan het kruispunt van Diksmuidestraat en de de Carninstraat.  Hierover volgt meer informatie in volgende update.

Update 27 oktober 2015 - Tweede fase voltooid (nr. 3)

De rioleringswerken van de tweede fase van de werken Aquafin Staden zijn voltooid.  De bovenbouw zoals voetpaden, parkeerstroken,.. zijn in volle afwerking. De aannemer stelt alles in het werk om de zone rond de begraafplaats zo goed als mogelijk afgewerkt te krijgen tegen het komend weekend ‘Allerzielen en Allerheiligen’. De rijweg zal echter niet volledig afgewerkt zijn. 

Op volgende locaties rond de begraafplaats van Staden wordt er parkeermogelijkheid ingericht: 

 • speelplaats school ’t Klavertje
 • asfaltverharding Tienerterrein
 • steenslagverharding naast brandweerkazerne

Tijdens het weekend van 1 november 2015 zullen ook een aantal extra verkeersmaatregelen worden ingesteld.  Zo wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld in de zijweg Diksmuidestraat en de Carninstraat. Ook zullen een aantal parkeerverboden worden ingesteld.De hoofdingang van de begraafplaats zal opnieuw toegankelijk zijn.

Update 25 september 2015 - Tweede fase opgestart (nr. 2)

De tweede fase van de werken in de Carninstraat is opgestart. Hiervoor is een omleiding voorzien voor begraafplaats en containerpark. Tijdens de tweede fase is de aannemer bezig met het aanleggen van de rioleringsbuizen in de zone voor de begraafplaats en de toegangsweg naar het containerpark. De begraafplaats is niet langer bereikbaar via de hoofdingang, maar enkel via de kant van het recyclagepark. Omwille van de veiligheid rond de werfzone en om druk verkeer rond de school ’t Klavertje te vermijden werd een omleiding naar het recyclagepark en het containerpark ingesteld. Deze loopt via de Charles Ampestraat en de koninklijke wijk. Het containerpark blijft geopend gedurende de normale openingstijden.

Update 16 september 2015 - Werken zijn opgestart (nr. 1)

De werken in centrum Staden zijn opgestart. Beginnen doen we met de afkoppeling grachtinlaten Paardebeek. Begin september 2015 werd de eerste fase van de werken in centrum Staden opgestart. De aanpassing van de overstortconstructie ter hoogte van de Luikewegel is volop in uitvoering. Hiervoor werd de Carninstraat tijdelijk afgesloten voor verkeer. De volgende fase is het aanleggen van de collectorleiding langsheen de begraafplaats tot voor het fietspad van de Vrijbosroute. Volgende week wordt deze tweede fase opgestart. Tijdens deze werken zal de begraafplaats en het recyclagepark toegankelijk blijven via een tijdelijke werfweg. Aanrijden zal dus nog steeds via de Carninstraat mogelijk zijn.
Werken centrum Staden - periode maart

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina