Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Stedenbouwkundige inlichtingen

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het gemeentebestuur aangevraagd onder de vorm van stedenbouwkundige inlichtingen. 

De stedenbouwkundige inlichtingen bestaan uit:

  • een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister),
  • informatie over milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.

De stedenbouwkundige inlichtingen zijn een momentopname en hebben een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Als je de inlichtingen gebruikt bij verhandeling van vastgoed, mag het niet ouder zijn dan 1 jaar.

 Het is de taak van de notaris om de stedenbouwkundige inlichtingen toe te voegen aan iedere akte en overeenkomst inzake onroerende goederen.

Iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur van vastgoed ouder dan 9 jaar, moet in de tekst van de publicatie (bijvoorbeeld een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. De inlichtingen kunnen dus ook door makelaars of eigenaars worden aangevraagd.

Voorwaarden

De aanvraag gebeurt per perceel of per groep van aan elkaar palende percelen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend. Dit kan via het e-loket (zie link onderaan) of via mail naar ruimte@staden.be.

De aanvraag kan ook per post bezorgd worden. 

De stedenbouwkundige inlichtingen worden telkens per mail bezorgd aan de aanvrager.

Prijs

  • aanvraag volledig pakket: 80,00 euro
  • aanvraag per type: 30,00 euro

De aanvragen worden gefactureerd bij afgifte van de inlichtingen.

E-loket

  • Stedenbouwkundig uittreksel - aanvraag

    Formulier
Document stempelen

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina