Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Help Staden, laat je klimaatactie meetellen

vrijdag 16 februari
Staden ondertekende het Lokale Energie- en Klimaatpact (LEKP). Met 21 doelen wil Staden zich wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Ook als inwoner ondernam jij misschien al actie? Voeg je actie toe aan onze inspanningen en help Staden mee haar doelen te bereiken!

Het Lokale Energie- en Klimaatpact toont de weg

Staden ondertekende het Lokale Energie- en Klimaatpact (LEKP). Via 21 doelstellingen engageert de gemeente zich om de klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan, en actie te ondernemen. Zo planten we 11.000 extra bomen aan, één per inwoner, en behoren we tot de Vlaamse top op het vlak van ontharding.

Via de monitoringstool van het Lokale Energie- en Klimaatpact kan je de vorderingen van Staden in de verschillende engagementen en werven van het Lokaal Energie-en Klimaatpact opvolgen.

Volg via het portaal hoe Staden scoort op het LEKP

Staden naar de top

Maar ook jij kan je spreekwoordelijk steentje bijdragen. Als inwoner, organisatie of bedrijf kan je helpen om de doelstellingen tegen 2030 te halen. Misschien ondernam jij al klimaatacties in je buurt: infiltratie en hergebruik van water, het voorzien van meer groen om de biodiversiteit te verhogen, het ontharden van de bodem … ? Via groenblauwpeil.be kan je die acties doorgeven. Zo komt jouw inspanning bij degene die we als gemeente al leveren. Daar kan je meteen ook zien hoe ver Staden staat in het behalen van de doelstellingen van het LEKP. Samen maken we zo werk van een klimaatbestendige buurt en gemeente!

Voeg je klimaatactie toe aan het Lokale Energie- en Klimaatpact

Nieuwsoverzicht