Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Modder op de weg

dinsdag 12 september
De oogsttijd betekent niet alleen hard werken voor de landbouwers, het is ook een periode van modder op de weg. Het vervoer van de oogst en de weersomstandigheden brengen onvermijdelijke modder van akkers mee op de openbare weg. Bij regenweer is de kans op modder groter.

Campagne 'Modder op de weg'

Van september tot december loopt de jaarlijkse campagne tegen modder op de weg. Het doel: de aanwezigheid van modder op de weg tijdens het oogstseizoen voorkomen. Als dat niet mogelijk is, is het de bedoeling dat de vuile weg zo snel mogelijk gereinigd wordt. Alle info over de campagne vind je op de website van Verkeersveilig West-Vlaanderen.

Wat kan je doen als bestuurder?

Toon begrip en wees voorzichtig

  • Wees voorzichtig in de buurt van modder. Landbouwers duiden modderige wegen aan met een gevarendriehoek.
  • Heb begrip voor de situatie. Vertraagd verkeer of een tijdelijke besmeurde weg kan het gevolg zijn van het harde werk van onze landbouwers.
  • Landbouwers die de weg proper maken rij je met aangepaste snelheid voorbij.

Melden

Modder op de weg zonder aanduiding met een gevarendriehoek kan je melden via:

  • 1700 en www.meldpuntwegen.be : zonder incidenten en als er geen verkeersbord staat
  • 101 en 112 of de app 112 BE: met incidenten zoals een val of verkeersongeval

Wat kan je doen als landbouwer?

Voorkomen

Voorkom ten allen tijde ernstige vervuiling van de weg door de modder en de bevuiling van de machines, landbouwtrekkers en andere voertuigen te verwijderen, voordat je de weg oprijdt

Waarschuwen

Waarschuw de andere weggebruikers voor het gevaar door tijdig de modderborden in de wegberm te plaatsen, rechts in de rijrichting op ongeveer 150 meters vóór het vervuilde weggedeelte. Doe dit op een weg waar het verkeer in twee richtingen is toegelaten voor de beide rijrichtingen.

Bevestig het bord op een stevige paal, bij het plaatsen dient je er rekening mee te houden dat de onderkant van het bord op ongeveer 1,5 meter boven het oppervlak van de berm komt.

Schoonmaken

Maak bevuilde weggedeelten onmiddellijk weer schoon. Op drukke wegen kan de wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen ervoor kiezen de weg zelf schoon te (laten) maken en de kosten hiervoor (gedeeltelijk of volledig) aan jou doorrekenen. Dat gebeurt in onderling overleg.

Maak gebruik van reflecterende vestjes om je aanwezigheid op de openbare weg tijdens deze werkzaamheden voor de weggebruikers te benadrukken.

Borden verwijderen

Verwijder de borden onmiddellijk als de weg weer schoon is. Het onnodig laten staan van deze borden vermindert het effect van de actie.

Nieuwsoverzicht