Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Dode vogel gespot?

woensdag 29 maart
Het vogelgriepvirus houdt nog steeds lelijk huis bij wilde vogels in Europa. Daarom roep het Agentschap voor Natuur en Bos op om mee dode vogels te melden en voorzichtig om te springen met vogelkadavers. Je leest er hier alles over.

Vogelsterfte tegengaanĀ 

Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels, houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa. Het gevolg: een grote vogelsterfte in de natuur. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa. Het vogelgrieprisico blijft het hele jaar door aanwezig. Daarom informeert het Agentschap voor Natuur en Bos over de acties en maatregelen bij het vinden van dode wilde vogels.

Meld dode vogels op 0800 99 777

Vind je een dode vogel? Meld die steeds aan de (gratis) influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op 0800 99 777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip. Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of -beheerder verwijdert de resterende kadavers. Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen.

Verwijderen van vogelkadavers

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om het risico op besmetting te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er zijn ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, besmet door het eten van zieke en dode vogels. Om de besmettingskans van zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutaties van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het dus belangrijk dat vogelkadavers zoveel mogelijk te verwijderen.
Hou ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Wie verwijdert de vogelkadavers?

Alle grondeigenaars en terreinbeheerders moeten vogelkadavers op hun terreinen verwijderen. Ook gemeente Staden kan daarbij helpen. Neem bij problemen of onduidelijkheid contact op met de sector Wonen & Omgeving via ruimte@staden.be of 051 70 82 01 om samen naar een oplossing te zoeken.

Hoe vogelkadavers verwijderen?

Een destructiebedrijf zoals Rendac kan de kadavers ophalen. Gaat het slechts over enkele kadavers , dan kan je ze ook in een diepe put begraven en goed toedekken met aarde. Opgelet! De kadavers moeten minimaal met 50 cm aangestampte aarde toegedekt worden zodat ze niet worden opgegraven door wilde dieren.
Het vogelgriepvirus dat de huidige problemen veroorzaakt, kan andere diersoorten maar ook mensen besmetten, hoewel dit vrij ongebruikelijk is. Neem daarom steeds de juiste (bioveiligheid)maatregelen.


Wanneer je intensief in aanraking komt met vele kadavers (en zodoende veel viruslading), adviseren we een griepvaccin. Het manipuleren van de kadavers gebeurt best niet door personen met verminderde immuniteit.
Hieronder vind je een overzicht van de te volgen maatregelen als je in aanraking komt met zieke of dode vogels:

 • bij veel kadavers raden we aan om van kledij te veranderen vooraleer je een andere activiteit start (het dragen van een werkschort of wegwerpoverall is ideaal);
 • draag bij elk contact met zieke en dode vogelswegwerphandschoenen en een mondmasker (liefst FFP2);
 • plaats het kadaver in een hermetisch afsluitbare, waterdichte zak en let hierbij op dat de buitenkant van de zak niet wordt besmet, verpak ook zo weinig mogelijk lucht in de zak;
 • verzegel de zak en plaats die in een tweede zak, waarbij je opnieuw zo weinig mogelijk lucht in de zak verpakt;
 • doe je handschoenen uit door ze binnenstebuiten te draaien en ze ook in de tweede plastic zak te plaatsen die jedaarna hermetisch afsluit (bijvoorbeeld met een sluitstrip);
 • behandel de buitenkant van de tweede zak met zeep of ontsmettingsmiddel als deze bevuild is;
 • open de zak niet meer en bezorg die zo snel mogelijk aan de destructiefirma;
 • was steeds je handen, onderarmen en nagels met zeep of ontsmettingsmiddel nadat je een kadaver behandeld hebt en zéker vooraleer je voedsel vastpakt;
 • reinig eventuele vlekken en besmeurde plekken met zeep en water;
 • vervoer kadavers in een aanhangwagen of topbox, om besmetting van het voertuig te voorkomen, raden we aan om de zak op plasticfolie of in een geschikte doos te plaatsen;
 • is de aanhangwagen of topbox vuil, dan moet deze gereinigd en ontsmet worden.

Meer info

Nieuwsoverzicht
AI-simulatie van dode vogel in een veld

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina