Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Een klimaattraject op jouw melkveebedrijf?

dinsdag 7 februari
Klimaatbewust aan landbouw doen en daar ook slimme economische keuzes in maken? Dat is de kern van het Klimrekproject. Binnen dit project werken ILVO, Boerenbonden VITO een klimaattraject uit voor 3 sectoren: de melkveehouderij, akkerbouw met aardappelen in het teeltplan en de varkenshouderij.

Klimaatscan

Elk klimaattraject start met de ontwikkeling van een klimaatscan, die de landbouwer inzicht geeft in de klimaatimpact van zijn of haar bedrijf. Naast dit inzicht wil Klimrek landbouwers ook handvaten aanreiken om hun bedrijfsvoering op een rendabele manier meer klimaatslim en -robuust te maken. De klimaatscan komt dan ook met begeleiding door een klimaatconsulent. Deze consulent adviseert en ondersteunt de landbouwer in het nemen van economisch en praktisch haalbare klimaatmaatregelen, die de klimaatimpact van het bedrijf verlagen zonder neveneffecten voor het milieu.

Melkveehouders gezocht!

Eind 2019 startte het klimaattraject voor de melkveehouderij op. De klimaatscan en het begeleidingstraject staan intussen op punt en het Klimrek-team is dan ook op zoek naar melkveehouders die met hun bedrijf in een klimaattraject willen stappen. Om het traject op grote schaal uit te rollen, wordt het team ondersteund door consulenten van Hooibeekhoeve en Inagro.

Waarom meedoen?

Klimrek brengt de maatregelen aan het licht die het bedrijf zowel ecologisch als economisch ten goede komen. De landbouwer krijgt inzicht in het volledige milieuprofiel van het bedrijf. Deelnemend bedrijven worden intensief door klimaatconsulenten ondersteund en stappen mee in een traject waarin melkveehouders van experten én van elkaar kunnen leren. Samen gaan ze op zoek naar manieren om de bedrijfsvoering klimaatvriendelijke én robuuster maken, iets wat in de toekomst alleen maar aan belang zal winnen.

Interesse?

Ben jij melkveehouder en wil je mee instappen in het klimaattraject met jouw bedrijf? Schrijf je dan in zodat het Klimrek-team contact met jou kan opnemen. Blijf je graag op de hoogte van het project? Neem dan snel een kijkje op de website: www.klimrekproject.be.

Nieuwsoverzicht