Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Meer zone 30, meer verkeersveiligheid en meer leefbaarheid

woensdag 21 december
In Staden is er op vandaag al een snelheidsbeperking van 30 km per uur in de schoolomgevingen. In de dorpscentra mag je vaak nog 50 km per uur rijden, ook in gebieden waar er veel zachte weggebruikers zijn. Om ook die omgevingen veiliger te maken, breidt de zone 30 uit in de tweede helft van 2023.

Waarom zone 30?

In onze dorpscentra kiezen we voor een ruimere zone 30. Zo maken we onze dorpscentra een pak veiliger, aangenamer en leefbaarder. Het is één van de maatregelen die volgt uit de inspraakmomenten van De Grote Dorpsswitch met het oog op een leefbare toekomst voor onze gemeente.

Meer verkeersveiligheid

30 km per uur is internationaal de aanbevolen snelheidslimiet op plekken waar zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer elkaar ontmoeten. Fiets- en autoverkeer scheiden, is vaak niet mogelijk. Zeker niet als de weg te smal is, bijvoorbeeld in onze dorpscentra. Zone 30 is een goede maatregel voor meer verkeersveiligheid. Het risico op zware verwondingen of overlijden daalt sterk bij 30 km per uur. De mogelijkheid om tijdig te stoppen of een andere weggebruiker op te merken is veel hoger dan bijvoorbeeld bij 50 km per uur.

Meer leefbaarheid

Wie in het centrum woont, merkte het waarschijnlijk al op: nodeloos optrekken en afremmen zorgt voor overlast. Een constante snelheid leidt tot minder vervuiling, minder geluidsoverlast en zelfs vlotter verkeer. Voor het (zwaar) doorgaand verkeer is het dan weer minder interessant, want zij zullen deze route liever links laten liggen. Voor wie gericht in het centrum moet zijn, is te voet of met de fiets dan terug interessanter. Het is niet alleen aangenamer fietsen of wandelen. Voor korte afstanden is het ook de vlotste manier om je te verplaatsen.

Meer duidelijkheid

Vandaag zijn er verschillende snelheidsregels in Staden binnen de bebouwde kom. In de omgeving van scholen geldt er een snelheidsbeperking van 30 km per uur, maar op andere plaatsen mag je nog 50 km per uur. Door met een goed afgebakende zone 30 te werken, kiezen we voor duidelijkheid en beperken we de hoeveelheid verkeersborden. Borden en markeringen aan het begin en einde van de zone volstaan.

Waar breidt de zone 30 uit?

In de dorpscentra van Oostnieuwkerke, Staden, Westrozebeke en de Vijfwegen breidt de zone 30 uit. Het gaat niet over de volledige bebouwde kom, maar wel over de gebieden waar veel zachte weggebruikers en (zwaar) doorgaand verkeer elkaar ontmoeten (bv. wijken, lintbebouwing). De gedetailleerde plannen kan je raadplegen onder 'Downloads' op deze pagina. 

Wanneer breidt de zone 30 uit? 

Het opzet werd goedgekeurd in de gemeenteraad van donderdag 22 december 2022. Nu kan Staden starten met het voorbereiden van de aanduidingen. Het doel: alles klaar hebben tegen de tweede helft van 2023. 
Nieuwsoverzicht