Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Registratie droogteschade aan woning

vrijdag 17 juni
Je kan als burger recente en historische schadegevallen van scheuren, barsten en scheefstelling in de woning door droogte melden. Deze meldingen komen terecht in het register van het Departement Omgeving. De registratie wordt gebruikt in het kader van onderzoek en inventarisatie.

Stappenplan

De registratie verloopt in 6 stappen, met informatie over:

 1. de locatie van de woning
 2. contactgegevens
 3. de woning: het bouwjaar, de aard van de fundering, de kelder
 4. de schade: de aard, de ernst, het tijdstip en de plaats van de schade
 5. hoge aanplantingen rond de woning
 6. aanvullende informatie over de schade of al eerder uitgevoerd onderzoek (beschrijvend of onder de vorm van foto’s of documenten die kunnen opgeladen worden)

Wat kan je registreren?

In dit loket kan je recente en historische schadegevallen van scheuren, barsten en scheefstelling in de woning door droogte melden. Enkel schadegevallen met scheuren groter dan 3 mm kunnen worden gemeld. Aan deze meldingen wordt geen advies, noch expertise gekoppeld voor een specifiek schadegeval.

Wie kan registreren?

De woningeigenaar doet de melding zelf, of iemand kan in zijn of haar plaats melden. Denk maar aan een familielid, gemeenteambtenaar,... Een woningeigenaar kan in het Registratiepunt zelf kiezen of hij of zij verder door de overheid in het kader van het bovenvermeld onderzoek wenst gecontacteerd te worden.

Waarom registreren?

Vlaanderen beschikt nog niet over een inventaris van de locaties en aard van schadegevallen. Inzicht in de locaties, aard en hoeveelheid van schadegevallen, samen met kennis van de samenstelling van de ondergrond ter plaatse, helpt om een kader te bieden voor een gedegen risico-inschatting van schade aan woningen. De aard van de ondergrond speelt daar wel degelijk een grote rol in. Om die reden werd een Registratiepunt gestart.

Wat gebeurt er met deze gegevens?

Aan deze registratie wordt geen advies, noch expertise gekoppeld voor een specifiek schadegeval. De registratie kan enkel gebruikt worden in het kader van het onderzoek naar de invloed van de plastische, kleiige, ondergrond bij droogteschade aan woningen en de eventueel vervolgopdrachten van dat onderzoek. Deze registratie kan eventueel doorgegeven worden aan de federale overheid in functie van de coördinatie van de schade registraties op nationaal niveau. Indien de woningeigenaar zijn contactgegevens doorgeeft, kan er eventueel contact opgenomen worden in het kader van het hier vermelde onderzoek.

Doel

Het Departement Omgeving start een onderzoek naar de interactie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond. In het kader van een goede woningkwaliteit, is het immers belangrijk burgers te informeren over de samenstelling van de (ondiepe) ondergrond en de potentiële gevaren die daarmee gepaard gaan. Zo kunnen woningen en hun funderingen er voldoende op afgestemd worden. Op die manier wenst het Departement Omgeving nieuwe droogteschade in de toekomst te vermijden en burgers beter te informeren. Om dat onderzoek goed te kunnen voeren, is een inventaris van schadegevallen een zeer handig hulpmiddel:

 • de aard
 • de oorzaken
 • de spreiding
 • het aantal schadegevallen van scheuren en barsten doorheen de tijd

Vlaamse klei

De kleiige aard van de bodem en ondergrond én de vochthuishouding kunnen een cruciale rol spelen bij woningschade. Kleien in de ondergrond kunnen, in meer of mindere mate, zwellen en/of krimpen bij veranderend watergehalte. Dit veroorzaakt schade indien de fundering van de woning daar niet aan aangepast is of wanneer die veranderingen niet gelijkmatig ter hoogte van de woning plaatsvinden.

De Vlaamse klei is een begrip. Op veel plaatsen in Vlaanderen zit er plastische klei in de grond, al dan niet dicht aan de oppervlakte. Maar niet overal waar die klei voorkomt, hoeft dat een probleem te zijn. Via Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) stelt het Departement Omgeving al heel wat informatie om de samenstelling van de bodem en de ondergrond en de stand van het grondwater ter beschikking. DOV heeft nu de informatie rond potentieel ondiep kleivoorkomen in de Vlaamse bodem en ondergrond gebundeld in een themaloket ‘Plastische gronden’. Daarmee geven ze een andere kijk op de samenstelling van de bodem en ondergrond, die je ook kan terugvinden met de Virtuele Boring.

Contact

Heb je vragen, kan je DOV contacteren:

 • telefoon: 09 240 75 00
 • mail: meldpunt@dov.vlaanderen.be
 • adres: Databank Ondergrond Vlaanderen, Technologiepark-Zwijnaarde 68, 9052 Gent
 
Nieuwsoverzicht

Maak je afspraak bij dienst Leven

Sluiten

Moet je bij dienst Leven zijn en wil je vlot geholpen worden? Maak een afspraak online of telefonisch via 051 70 82 02. Kom je zonder afspraak? Hou er rekening mee dat je misschien even moet wachten tot er een vrij moment is. Is er geen plaats meer vrij, kijken we samen om een nieuwe afspraak in te plannen.