Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Bepaal mee de toekomst met De Grote Dorpsswitch

donderdag 24 februari
De wereld verandert razendsnel en ook wij, Stadenaars, staan samen voor een aantal grote uitdagingen. Denk maar aan duurzame mobiliteit, nieuwe manieren van wonen, schaarse ruimte en de klimaatverandering. Uitdagingen waarop we nu al, samen met jou, een antwoord willen zoeken.

Klaar voor de toekomst

Als gemeente steken we onze kop niet in het zand voor de uitdagingen die op ons pad komen. Meer nog: we willen nu al een goede basis leggen om de komende jaren deze uitdagingen te beantwoorden. Samen bouwen we aan een gemeente waar het leuk en goed wonen is voor iedereen. Voor jou en de toekomstige generaties.

Gemeentelijk beleidsplan ruimte geeft het startschot

Het gemeentelijk beleidsplan ruimte, of kortweg GBR, legt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente vast. Binnen de thema's klimaat, mobiliteit, ruimte en bouwen denken we na over mogelijke oplossingen. En daarvoor gaat Staden niet over één nacht ijs. Na de startnota en het screenen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ligt nu een conceptnota op tafel. Het is een belangrijke tussenstap om te komen tot een definitief plan. En dat plan geven we verder vorm, samen met jou!

Inspraakmomenten

Als inwoner kon je kennismaken met die conceptnota GBR tijdens één van de inspraakmomenten:

 • 16 maart 2022 - 19 uur | De Nestel, Vijfwegenstraat 17, Westrozebeke
 • 17 maart 2022 - 19 uur | Zonneheem, Basijnsmolenstraat 2, Oostnieuwkerke
 • 23 maart 2022 - 19 uur | Het SWOK, Ooststraat 4a, Staden

Die avond gingen we dieper in op de ambities, beleidskeuzes die eraan verbonden zijn en de uitwerking ervan in het GBR.

Publieke raadpleging

Wie er die avonden niet kan bij zijn, kan tot en met 13 mei om 12 uur opmerkingen of suggesties doorgeven tijdens de publieke raadpleging. Je kan:

 • de digitale conceptnota terugvinden op deze pagina onder 'Downloads';
 • binnenspringen in het AC/DC, Ieperstraat 109, tijdens de openingsuren om de gedrukte versie te lezen.

Reageren tijdens de publieke raadpleging kan tot 13 mei 2022 om 12 uur:

 • aangetekend per post;
 • via afgifte tegen ontvangstbewijs in het AC/DC;
 • via ruimte@staden.be.

Eén van de vele stappen richting 2040

Het gemeentelijk beleidsplan ruimte vormt de kapstok voor alle toekomstige plannen. Om de dorpskernen op lange termijn leefbaar te houden, maakt Staden deze oefening met een brede blik. Later dit voorjaar zoomt het gemeentebestuur daarom nog dieper in op belangrijke thema’s als mobiliteit en klimaat. Met een nieuw mobiliteits- en klimaatplan bereidt ze zich voor op de stijgende mobiliteitsdruk en maakt ze werk van een gezond (leef)milieu. Om die plannen verder vorm te geven volgen ook daar inspraakmomenten en een online bevraging.

Samen met de inwoners zet de gemeente Staden zo de krijtlijnen uit voor een veilige, duurzame en leefbare toekomst voor haar inwoners en de volgende generaties. En dat allemaal onder de noemer: De Grote Dorpsswitch.


Volg het proces

Op deze pagina vind je alle documenten en houden we je op de hoogte van het proces van de ontwikkeling van het beleidsplan.

 1. Startnota: najaar 2021 | afgewerkt
 2. Conceptnota: voorjaar 2022 | huidige stap
 3. Voorontwerp: voorjaar 2023
 4. Ontwerp: najaar 2023
Nieuwsoverzicht