Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus

vrijdag 26 november
Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er onder andere een sluitingsuur voor de horeca, verbod op private bijeenkomsten en enkel nog publieke evenementen binnen voor een zittend publiek.

Extra maatregelen om zorgsysteem te helpen

Het zorgsysteem geraakt overbelast. Er is uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg. Daarom heeft het Overlegcomité een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken. Deze maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden.

Bijkomende vaccinaties

De hele bevolking moet zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen. Het Overlegcomité vraagt dat de vaccinatiecampagne snel en sterk verhoogd wordt en voor Kerstmis nog een zo groot mogelijk aantal personen ingeënt worden. Die personen moeten zich via een flexibel online systeem kunnen inschrijven, zoals bijvoorbeeld QVAX. Gezien de recente goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), vraagt het Comité een spoedig advies voor het vrijwillig vaccineren van de 5- tot 11-jarigen.

Winterpakket

Private bijeenkomsten

 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met Covid Safe Ticket (CST) georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.
  • Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in je woning. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in je woning.
  • Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de eigen woning, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.
  • Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horecadienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Horeca-activiteiten

 • Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Discotheken en dancings

 • Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Publieke evenementen

 • Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
 • Publieke evenementen buiten: indien organisatoren de regels van de sociale afstand en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden. De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

De maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionelen gaat in op maandag 29 november.

Handelsbeurzen

 • Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.
 • De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Sportwedstrijden

 • Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

 • verplichte mondmaskerdracht;
 • luchtkwaliteit en betere ventilatie;
 • het uit elkaar houden van klasgroepen;
 • opsporen van hoogrisico-contacten;
 • buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.

Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op maandag 29 november bijkomende voorstellen te formuleren voor beperkingen en beveiligen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Telethuiswerk

 • De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december.
 • De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

Tot slot: drie richtsnoeren om het veilig te houden

 • Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.
 • Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid. De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.
 • Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.
Nieuwsoverzicht