Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 29 oktober 2021

woensdag 27 oktober
Het Overlegcomité heeft dinsdag 26 oktober de epidemiologische toestand besproken. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket, de leeftijdsgrens voor de coronapas en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen. Onderstaande maatregelen gaan in op vrijdag 29 oktober.

Uitbreiding mondmaskerplicht

De huidige mondmaskerplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen, wordt uitgebreid met een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van:

  • Winkels en winkelcentra
  • Zorginstellingen 
  • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
  • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten (waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra)
  • Bibliotheken
  • Erediensten 

De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt.

Covid Safe Ticket

Voor publieke evenementen wordt het gebruik van het Covid Safe Ticket verplicht voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Tot voor kort was dat bij 400 personen binnen en 750 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.


Vanaf 1 november is het Covid Safe Ticket ook verplicht in alle horeca en fitnesscentra in ons land.  Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober.

Leeftijdsgrens voor coronapas wordt 12 jaar en 2 maanden

Het decreet dat de precieze regeling rond de invoering van de coronapas regelt, is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Opvallend zijn vooral de leeftijdsgrenzen die zijn ingevoerd. Wat is er nu beslist? Kinderen jonger dan 12 jaar en 2 maanden hebben geen coronapas nodig. Dat heeft simpelweg met de vaccinatieleeftijd te maken. Jonger dan twaalf wordt er (nog) niet gevaccineerd en het zou onwerkbaar zijn om alle kinderen voortdurend te moeten testen om ze mee te nemen naar een evenement of naar een horecazaak.

Die twee maanden moet voldoende speling geven om gevaccineerd te geraken. Wie bijvoorbeeld vandaag 12 jaar oud wordt, heeft in principe dus twee maanden de tijd om dubbel gevaccineerd te geraken (+2 weken). 

Vanaf 12 jaar en 2 maanden is een coronapas verplicht voor evenementen, testevenementen en in de zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Zorginstellingen kunnen wel zelf kiezen of ze er al dan niet gebruik van maken. Pas vanaf 16 jaar moet je ook een coronapas kunnen voorleggen in de horeca, in de fitnesscentra en in de nachtclubs en discotheken.

Telewerk

Telewerk wordt sterk aanbevolen voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.
Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer verminderen.

Testbeleid 

Testen en opvolgen van contacten blijven cruciale verdedigingslinies. Tegelijkertijd moet een overbelasting van de huisartsen vermeden worden. Daarom beslist het Comité dat de testcentra voorlopig geopend blijven tijdens de winterperiode. 
Ook de capaciteit van de contactopvolging wordt verzekerd, zodat mensen die positief testen zo snel mogelijk gecontacteerd worden. De regionale overheden nemen daartoe alle nodige initiatieven.


 

Nieuwsoverzicht