Naar de top van de pagina
Gemeente staden

De Grote Grondvraag: gezonde grond is investering in de toekomst

dinsdag 19 oktober
Hoe gezond is uw grond? Die vraag wil de OVAM samen met de Vlaamse gemeenten en steden helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden.

Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden en dat laat zijn sporen na in de bodem. Zonder gezonde grond kunnen we de kostbare ruimte in Vlaanderen niet optimaal gebruiken. Open ruimte en gezond grondwater moeten beschikbaar en betaalbaar zijn. Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg dus om te controleren of jouw grond gezond is. En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil dat grondeigenaars tijdig weten of hun grond een risicogrond is, zodat ze voor de eerste onderzoeksverplichting in 2021 een bodemonderzoek kunnen aanvragen.

Wat is een risicogrond? 

Een risicogrond is een terrein waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd, waardoor er een verhoogd risico op verontreiniging is ontstaan. Er is een bodemonderzoek nodig om zekerheid te bieden. Naast de periodieke onderzoeksplicht voor bedrijven in exploitatie, is er ook de éénmalige onderzoeksplicht. Afhankelijk van het type activiteit op het terrein, moeten eigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een bodemonderzoek laten uitvoeren. Het doel is om ernstig verontreinigde gronden tijdig op te sporen, zodat tegen 2036 de sanering kan worden opgestart.

De Grote Grondvraag

Via de website www.degrotegrondvraag.be kunnen alle grondeigenaars in Vlaanderen hun grond controleren. Heel eenvoudig: de grondeigenaar vult zijn of haar adres in, en aan de hand van de beschikbare informatie van de Vlaamse steden en gemeenten zie je meteen of de grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. Ook indien jouw grond onterecht opgenomen is als risicogrond, is het belangrijk dit recht te zetten. Hoe je dit moet doen, ontdek je op de website.

Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid

Wie na 'De Grote Grondvraag eigenaar' blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering toch verplicht (+/- 15% van de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

Ook voor bedrijven zijn er heel wat ondersteuningsmechanismen om een mogelijke sanering haalbaar te maken. Zo zijn er bodemsaneringsfondsen voor o.a. textielbedrijven of tankstations. Maar ook op sectorniveau werkt de OVAM samen met verschillende federaties om bedrijven de nodige ondersteuning te bieden. Meer info hierover vind je op www.ovam.be/aanpak-op-maat.

Door je grond nu al te controleren, kan je als grondeigenaar ook vermijden dat je later voor verrassingen komt te staan en een verplicht onderzoek moet uitvoeren. Langer wachten kan de verontreiniging bovendien verergeren, en het prijskaartje hoger doen oplopen. Het is dus in ieders belang dat zoveel mogelijk grondeigenaars tijdig hun grond nakijken.

Nieuwsoverzicht
Campagnebeeld De Grote Grondvraag

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina