Naar de top van de pagina
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Tijdelijke regeling horecaterrassen

dinsdag 4 mei
Om de heropening van horecazaken in het kader van de COVID-19 maatregelen te vergemakkelijken, is tijdelijk (tot 31 maart 2022), geen omgevingsvergunning vereist voor de plaatsing van overdekte en niet overdekte terrassen.

Uitzondering voor openbaar domein en permanent plaatsen

Wil je het terras plaatsen op openbaar domein, is wel de toelating van de beheerder van dat openbaar domein nodig. Indien je de terrassen permanent wil plaatsen, ook verder in 2022, zal je een vergunning moeten bekomen. De eventuele toelatingsplichten en meldingsplichten voor terrassen bij beschermd erfgoed blijven van toepassing.

Meer info kan je bekomen bij dienst Wonen en Omgeving.

Veilig heropenen

Heb je als uitbater van de horeca nood aan een overzicht van alle stappen die je moet ondernemen om veilig te heropenen? Die kan je vinden via www.heropstarthoreca.be

Nieuwsoverzicht