Ophokplicht pluimvee bij particulieren opgeheven

dinsdag 6 april
Het risico op de vogelgriep neemt af. Dat maakt het mogelijk om de maatregelen geleidelijk aan te versoepelen. De ophokplicht bij particulieren wordt opgeheven op 6 april, voor professionelen is het nog even wachten tot 20 april.

Geleidelijk aan versoepelen

Op advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is beslist om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen. Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd door de besmettingen van de vogelgriep in en rond ons land bij wilde vogels en gehouden pluimvee met zware ziekte of sterfte tot gevolg. In de afgelopen weken is de situatie gunstig geëvolueerd, waardoor de maatregel nu kan verdwijnen. Dat betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is bij de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen. Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
  • worden de andere voorzorgsmaatregelen, inbegrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

Blijf op de hoogte!

Het FAVV volgt de ontwikkelingen van de situatie in België op de voet en heeft regelmatig nauw contact met andere Lidstaten en de Europese overheden. Om je op de hoogte te houden van de geldende maatregelen doet het FAVV regelmatig een update op hun website.

Heb je vragen?

Neem contact op met het meldpunt van het FAVV.

Nieuwsoverzicht