Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wankaarde bis (RUP)

vrijdag 29 januari
In een ruimtelijk uitvoeringsplan, ook wel RUP genoemd, bepaalt de overheid de bodembestemming van een bepaald gebied in de gemeente. De gemeente heeft het voornemen om het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Wankaarde gedeeltelijk te herzien. Ook de inwoners kunnen voorstellen indienen.

Verschillende stappen

De opmaak van een RUP gebeurt in 7 grote stappen. Momenteel zitten we in de eerste participatieronde, dit is een publieke bevraging. Die ronde loopt van 11 januari tot 12 maart 2021. Dit wil zeggen dat iedereen de start- en procesnota kan inzien en suggesties of opmerkingen kan indienen. In deze nota's staat de analyse van de bestaande toestand en kan je een overzicht vinden van de diverse stappen.

Hoe voorstellen indienen

Je kan dit doen op verschillende manieren:

  • digitaal via ruimte@staden.be
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden (kom hiervoor tijdens de publieksuren)

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren op afspraak, en kan je ook raadplegen op de gemeentelijke website

Nieuwsoverzicht
bord gemeente Staden

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina