Naar de top van de pagina
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken Basijnsmolenstraat / Slijperstraat - update

donderdag 23 december
Het einde van de werken in de Slijperstraat is in zicht. Op de valreep liepen de werken jammer genoeg vertraging op, zowel het coronavirus als het winterverlof gooien roet in het eten. Via deze weg willen we je informeren over het verdere verloop van de werken.

Zoveel mogelijk voetpaden afwerken voor eindejaar

De afwerking van de voetpaden liet even op zich wachten. Uitval bij het personeel door ziekte en quarantaine zorgden voor een tekort aan handen, zowel bij de hoofd- als onderaannemer. Vorige vrijdag is de ploeg die de straatstenen aanlegt, opnieuw van start kunnen gaan. Ze stellen alles in het werk om zoveel mogelijk voetpaden af te werken voor de kerstvakantie .

Aanbrengen toplaag gebeurt in het voorjaar

De Slijperstraat kreeg alvast een onderlaag in asfalt. Zo is het voorlopig al mogelijk om door te rijden over het nieuw aangelegde stuk. De straat wordt nog afgewerkt met een extra laag asfalt. Dat gebeurt pas in het voorjaar, gezien de asfaltcentrale gesloten is tijdens de winterperiode. Van die gelegenheid maakt de aannemer gebruik om nog een slecht stuk van de onderlaag te vernieuwen. Voor de start van de werken brengt de aannemer jou op de hoogte van de planning. In de tussentijd kan je heen en terug over de onderlaag. Ook maakt de aannemer jouw oprit toegankelijk voor wagens, nog voor het kerstverlof.

Extra groen in aantocht

Vorige week werd het overgrote deel van de plantvakken voorzien van bomen. De aanplant van kleinere beplanting en het inzaaien van gras in de plantvakken en de zones voor de tijdelijke opvang van hemelwater (wadi) volgen in het voorjaar. Daarom zijn deze zones voorlopig afgebakend voor het verkeer. Eens het gras doorgroeit, worden de zones terug opengesteld.

Meer info

Voor meer info kan je steeds terecht op de Staden-app, www.staden.be/bereikbaar of bij de sector Wonen & Omgeving via ruimte@staden.be of op 051 70 82 01.

Nieuwsoverzicht