Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bescherm je pluimvee tegen de vogelgriep

dinsdag 26 januari
Net als in verschillende Noord-Europese landen zijn er nu ook in België verschillende gevallen van vogelgriep gemeld. Voorlopig is het verplicht om je pluimvee op te hokken of af te schermen met netten.

De vogelgriep op toer

Van halfweg november zijn op verschillende locaties gevallen van het vogelgriepvirus vastgesteld bij wilde vogels, ook in West-Vlaanderen. Omdat het om een ziekteverwekkende variant van het virus gaat (waarbij er een hoge sterftegraad is), legde de Vlaamse overheid vanaf 15 november 2020 maatregelen op voor alle houders van pluimvee en vogels in België. Door deze maatregelen goed op te volgen bescherm je niet alleen je eigen pluimvee, maar ook die van je buren, de professionele bedrijven en de hele Belgische pluimveesector!


Je bent een particuliere houder van kippen, hanen of siervogels. Wat nu?

Hok je pluimvee op of scherm ze af (met netten):

  1. Alle pluimvee en vogels (*), ook duiven, die gehouden worden door professionele bedrijven en particulieren moeten worden opgehokt of afgeschermd, zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde vogels.
  2. Je moet je dieren eten en drinken geven in het hok of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang tot hebben. Je mag geen water geven dat afkomstig is van regenwater waartoe ook wilde vogels toegang hebben.
  3. Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, openbare markten) zijn verboden, zowel voor professionelen als voor particulieren.


(*) alle pluimvee met uitzondering van loopvogels (struisvogels,…) omwille van praktische moeilijkheden. Bovendien is het risico op overdracht eerder klein.


Waarschuw je dierenarts bij symptomen

Wanneer je een verhoogde sterfte of elk ander symptoom (verminderde eetlust, legdaling …) opmerkt, neem dan contact op met je dierenarts.


Mag je nog steeds eieren en vlees van pluimvee eten?

Ja, jij loopt geen enkel risico. Vlees en eieren kunnen in alle veiligheid worden gegeten.


Je vindt een dode wilde (water)vogel in de natuur?

Als je in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerkt, meld je dat via het gratis nummer 0800 99 777. Op die manier kan snel een onderzoek worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.


Waarom is het belangrijk om deze maatregelen goed op te volgen?

Deze maatregelen gelden voor iedere houder van pluimvee, ook particulieren. Het is de beste manier om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt in kippenstallen, duivenhokken … van eender welke omvang! Door deze maatregelen goed op te volgen bescherm je niet alleen je eigen pluimvee, maar ook die van je buren, de professionele bedrijven en de hele Belgische pluimveesector.


Blijf op de hoogte!

Het FAVV volgt de ontwikkelingen van de situatie in België op de voet en heeft regelmatig nauw contact met andere Lidstaten en de Europese overheden.

De maatregelen zijn voor onbepaalde duur van kracht. Om je op de hoogte te houden van de geldende maatregelen doet het FAVV regelmatig een update op hun website.


Wat is het vogelgriepvirus?

Meer info over het vogelgriepvirus vind je op de website van het FAVV


Heb je vragen?

Neem contact op met het meldpunt van het FAVV.

Nieuwsoverzicht